Кметът Живко Тодоров, кметовете на кметствата и общинските съветници се заклеха да служат вярно на Стара Загора

Mария Динева е председател на новия Общински съвет Стара Загора

Заклевам се в името на Република България да спазвам законите и Конституцията на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на Община Стара Загора и да работя за тяхното благоденствие! Заклех се!“

Това е клетвата, която на 7 ноември 2019 г. положиха кметът Живко Тодоров, 51 общински съветници и кметовете на кметствата в Община Стара Загора.

Церемонията на тържествената сесия започна с химните на България и на Стара Загора и с водосвет за здраве, отслужен от Старозагорския митрополит Киприан.

В словото си архиереят каза: „Днес всички вие полагате клетва да работите за благото на хората. Всеки трябва да извърви своя кръстоносен и духовен път, за да бъде истински строител на обичния ни град. Всеки един от вас, чрез личните си трудове ще бъде пример за братята и сестрите си.

Глас народен, глас Божи“! Аз вярвам в това послание. На добър и благословен час!”

Митрополит Киприан подари на кмета Живко Тодоров икона на Иисус Христос, “за да го закрилят в трудните и отговорни действия, които му предстоят“.

От името на Общинската избирателна комисия председателят Теодора Крумова поздрави за преизбирането на Живко Тодоров за кмет на Община Стара Загора. Тя му пожела „спорна и ползотворна работа в името на благоденствието на нашите съграждани“. Крумова пожела ползотворен мандат на новоизбраните общински съветници и на кметовете на кметствата.

Най-напред Теодора Крумова връчи удостоверението за избор на кмета на общината Живко Тодоров за мандат 2019-2023г. Областният управител Гергана Микова му постави трикольорната лента и огърлицата със знака на Стара Загора.

Благодаря на всички граждани, които ни подкрепят и ни помагат в нашата работа. Пожелавам на всички новоизбрани общински съветници ползотворен мандат. Нека заедно направим така, че действително Стара Загора да бъде по-добро място за живеене, в което нашите съграждани се чувстват все по-добре. Благодаря и успех на всички!“- каза Живко Тодоров.

После всеки един от новоизбраните общински съветници и кметове на кметства получиха мандатните си удостоверения.

Първата работна сесия на новоизбрания Общински съвет откри и ръководи най-възрастният общински съветник Иванка Михайлова:

Имам удоволствието да ви поздравя днес и да открия официално първата сесия на новоизбрания Общински съвет с мандат 2019-2023 г. на Община Стара Загора, каза г-жа Михайлова.

Обръщам се към всички вас, с които ще работим в името и за благото на старозагорската общественост. Нека изпълняваме своите задължения с разум, със сърце, с уважение към нашия град, град с хилядолетна история, с мисъл за бъдещето му и за следващите поколения.

Нека не забравяме, че старозагорци са избрали точно ние да представляваме техните интереси, да решаваме техните проблеми. Независимо от нашите личностни различия, каузата ни е една, колеги – Стара Загора по-добра за всички ни, за нас, за децата ни.

От днес отговорността е наша и за правилните и за неправилните решения, и за успехите и за неуспехите. И нека това никога не забравяме в продължение на предстоящите четири години. И когато на края на мандата се съберем на последната си сесия, да можем да се погледнем смело в очите и да кажем:заедно успяхме.

Пожелавам на всички най-вече здраве! Пожелавам ползотворна работа изпълнена с мъдрост, с конструктивен диалог и разбирателство. Нека с делата си докажем, че старозагорци са направили правилния избор. Стара Загора просто го заслужава. Успех на всички, колеги! Успех през всичките четири нелеки, но вероятно много интересни години“, каза г-жа Михайлова.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация по първа точка от дневния ред беше избрана временна комисия за избор на председател на Общинския съвет. Предложение за седем членен състав направи председателят на групата на общинските съветници от ГЕРБ Николай Диков, което беше прието единодушно. За председател на комисията беше избран адвокат Стефан Анков.

Използвам възможността да поздравя всеки един общински съветник за възможността, че ще представлява старозагорци в структурата на Общинския съвет в следващия мандат, -произнесе Николай Диков.- Благодаря на всички старозагорци, които излязоха, гласуваха и сформираха Общинския съвет по този начин. Благодаря и за това, че ни дадоха възможността да бъдем най-голямата група в Общинския съвет. За нас водещо е винаги какво ни казват нашите съграждани. Това, което успяхме да разчетем като група и това, което послание към всички е, че за нас този Общински съвет ще бъде Общинският съвет на надграждането, на здравия разум и на консенсуса в името на Стара Загора, а не на една или друга политическа партия. Пожелавам на всички нас да загърбим политическите страсти, емоциите и ще напомня, че имаме голяма отговорност, свързана с мандатността.

Нека в края на нашия мандат да посочим, че сме били водени от единението в името на нашия любим град, в името на Община Стара Загора. Нека в края на мандата да сме си свършили работата така, че когато се разхождаме по хубавите прави улици на нашия град, да вървим с високо вдигнати глави, знаейки че сме постигнали нещо добро за града.

В този ред на мисли, нашата група няма да излъчи номинация за председател на Общинския съвет, а ще подкрепи наши колеги, партньори в управлението. Смятаме че Стара Загора трябва да бъде добрият пример за всички останали общини, за това, как можем да намираме темите, които ни обединяват“- каза в заключение Диков.

Предложение за председател на Общинския съвет направи Методи Пенчев от местна коалиция Земеделски народен съюз:

Предлагам за председател на настоящия Общински съвет човек, който има опит като заместник кмет, който познава работата на общинска администрация, който има опит като председател на постоянна комисия в Общинския съвет, познава неговата работа и може да направи дейността на съвета много конструктивна, балансирана и диалогична. Предложението е за Мария Динев от Народен съюз“.

Други предложения не бяха направени.

След тайно гласуване , председателят на Комисията Стефан Анков съобщи, че „от общия брой 51 общински съветници, двама не са участвали, така че изборът е легитимен. От подадените 49 гласа „против“ са 6 и „за“ – 43. Т.е. имаме избран председател -Мария Динева“.

Благодаря за доверието, каза председателят на новия Общински съвет Мария Динева.- Приемам това доверие. Приемам го с огромна отговорност. Подкрепата, която получих от всички вас, добрите думи, които бяха казани в зала и навън, в лични разговори, означават за мен, че този Общински съвет наистина ще бъде различен. Най-накрая ще успеем да направим това, което всички ние говорихме един месец преди изборите, а именно, че ще работим изцяло и само в интерес на гражданите на Община Стара Загора. Аз се заклевам да бъде така!

Използвам възможността да пожелая на всички вас да бъдете живи и здрави и успешен мандат!“

Мария Динева е магистър по регионално планиране и управител на строителна фирма.

За зам.-председатели на Общинския съвет бяха предложени и единодушно избрани с 2 гласа „въздържал се“ Таньо Брайков от групата на ГЕРБ и Иван Върляков от групата на “БСП за България”.

Следващото заседание на Общинския съвет – Стара Загора ще се проведе на 14 ноември 2019 г.
Росица Ранчева