Поклон, будители народни!

На 1 ноември ние българите преоткриваме себе си чрез този празник на духовността, отбелязван в новия ни календар като Ден на народните будители. Патронът на Основно училище „Кирил Христов” Стара Загора е един от онези книжовни люде с корени от Стара Загора, чиито име заслужено полагаме в пантеона на известните старозагорски книжовници, днес намерили място в новооткрития музей „Литературна Стара Загора“.

Преди няколко дни, в училището ни дойде една достолепна госпожа, която се представи като д-р Невена Даскалова Желязкова д-р по история, етнолог. На бюрото ми тя остави малък плик с поръка, че този материал заслужава да го има в училището, което носи името Кирил Христов.

Когато отворихме плика, видяхме лист с отпечатано стихотворение „Пустинножител”, написано от Кирил Христов, с дата 13 януари 1906 г., София /в памет на 25-годишнината от смъртта на Неофита Рилски/.

В архива видяхме, че на 4 януари 1906 г. са се навършили тогава 25 години от смъртта на Неофит Рилски, наричан – патриарх на българските книжовници и педагози, с дейност, изцяло насочена да основава училища, да подготвя учители и съставя учебници.

Този истински реформатор на българското училище бил по-скоро популярен като: Даскал Неофит и Отец Неофит. Бил е търсен и са искали съветите му мнозина.

Малко известен е фактът, че лично сръбския княз по онова време предлага митрополитски сан на Неофит Рилски и му обещава най-богатата на сръбски дипломатически агент мисията в Букурещ, с дата 8 май 1836 г. изпратено в Габрово, но и получен категоричен отказ, поради това, че Неофит Рилски е предпочел да бъде деец между своя български род и народ, комуто да служи вярно, като „възродител на българското училище”.

Поклон, будители народни!

Господин Балъкчиев, директор на ОУ „Кирил Христов“