Стартират Дни на отворените врати на икономиката на Старозагорска област

Европейската седмица на професионалните умения е инициатива на Европейската комисия. Целта е да се направи по-привлекателно професионалното образование и обучение (ПОО), чрез съчетаване на прояви, които ще се проведат в цяла Европа на местно, регионално и национално равнище. Заинтересованите страни, които ще вземат участие в тази проява, ще имат възможност да споделят примери за високи постижения в областта на ПОО, иновативни практики за преподаване, успешни програми за професионално обучение, които насърчават стажовете, обучение на работното място, повишаване квалификацията и преквалификацията. По този начин ще се създадат условия за  партньорства между бизнеса и образованието. Събитието е отворено за всички организации в рамките на всяка една от 28-те държави — членки на ЕС, членовете на Европейската асоциация за свободна търговия  или държавите кандидатки. България също участва в тази инициатива и през всяка следваща година броя на участниците се увеличава.

Старозагорска област за трети път участва организирано и активно в Европейската седмица на професионалните умения с Дни на отворените врати. В периода 28-31 октомври 2019 г., 24 фирми, в  които работят над 5500 работници ще отворят врати за ученици и родители, за да могат те да се запознаят с възможностите  за бъдеща трудова реализация.  Координатор е Регионалното управление на образованието в партньорство с Областен управител, общинските администрации, Търговско-промишлена палата – Стара Загора и другите работодателски организации.

Фирмите, включили се тази година в Дните на отворените врати са повече от миналата година, което показва засиленият им интерес и нарастващ ангажимент за съдействие за решаване на най-големия проблем на бизнеса – проблема с човешките ресурси. Много от фирмите участващи в проявата работят в партньорство с професионални гимназии по дуално обучение, което до сега беше подкрепяно от швейцарския проект ДОМИНО. Целите са за в бъдеще професионалното образование и дуалното обучение да станат основен национален приоритет, което ще повиши  престижа и авторитета на професионалното образование в България.

Дни на отворените врати на фирмите в област Стара Загора ще се проведат  и през месец април, по време на Областната панорама на професионалното  образование.

РУО – Стара Загора