Стара Загора ще придобие 33 нови електрически автобуса

Изпълняващият длъжността кмет на Община Стара Загора инж. Янчо Калоянов, министърът на околната среда и водите Нено Димов и управителят на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД инж. Димитър Авджиев на 21 октомври 2019 г. подписаха договор за подобряване на градския транспорт, както и на въздуха в града. Това ще стане благодарение на доставката на 33 нови електрически автобуса, както и на 18 двойни зарядни станции. На територията на Тролейбусното депо ще бъдат изградени още две комплектни трансформаторни станции с прилежащата към тях закрита разпределителна.

Проектът „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“ акцентира основно върху създаване на по-ефективен, интегриран и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт. По този начин се осигуряват по-ниски нива на замърсяване на околната среда с фини прахови частици и NОх (азотни окиси), които не оказват вредно влияние върху здравето на хората и върху природата.

Общата инвестиция е близо 53,8 млн. лв., като Оперативна програма “Околна среда” осигурява безвъзмездно почти 44,9 млн. лв. Срокът за изпълнение на дейностите е 40 месеца.

Красимира Кънева- Пенкова