4 медала спечелиха математици, възпитаници на Фондация „Миню Балкански“

1златен, 2 сребърни и 1 бронзов медали спечелиха математиците – възпитаници на Регионалния център по извънкласна работа във фондация „Миню Балкански“ в с. Оряховица на проведеното на 12 октомври 2019 г. 25-то издание на националното състезание по математика „Хитър Петър“, организирано от Съюза на математиците – секция Габрово.

Сред отличените са: Валентин Митев , 6 клас, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ , гр. Бургас – златен медал. Иван Иванов, 2 клас, от ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Казанлък – сребърен медал. Йоан Михайлов, 4 клас, СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора – сребърен медал; Максим Танков, 5 клас, ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора – бронзов медал.

Грамоти за отлично представяне получават и Ния Казакова от 2 клас, 6 ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора и Христо Христов от 6 клас, , ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора. Състезанието „Хитър Петър“ е за ученици от 2. до 8. клас и се провежда втората събота на месец октомври от 11 часа с продължителност 90 минути. Състезателните теми са за 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас и обща тема за 7.–8. клас. Всяка тема включва 10 тестови задачи с избираем отговор и 5 задачи на Хитър Петър със свободен отговор. Темите за съответния клас включват в основни линии училищния материал по математика от предишния клас, както и задачи, излизащи извън рамките на стандартния училищен материал по математика. От предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За верен отговор на задачи от 1 до 5 се дават по 2 точки, на задачи от 6 до 10 се дават по 4 точки и на задачи от 11 до 15 се дават съответно 6, 7, 8, 9 и 10 точки. За непосочен отговор не се дават точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка. Към получените точки се добавят още 15 бонус точки (за да няма в класирането ученици с отрицателен брой точки).

На 26 октомври 2019 г. в с. Оряховица в Регионалния център по извънкласна работа във фондация „Миню Балкански“ ще се проведе тридневен семинар за ученици от 2 до 12 клас. Обучението на семинара е безплатно.

За да бъдете одобрени следва да изпратите писмо на адрес/и – mmbalkanski@gmail.com и fmb.shkoli@gmail.com , в което да посочите две имена на детето, клас, училища и населено място. Организаторите ще отговорят на заявката Ви.

Любомир Любенов