Педагози от ДГ“Светлина“ на обучения по международен проект

Педагози от  Детска градина №10 „Светлина” от 5 до 13 октомври са на обучение във Финландия –  в рамките на спечеления проект „Играта в предучилищна възраст-образователни, социални и емоционални ползи“. Проектът е защитен пред Център за развитие на човешките ресурси, финансирането е за 10 990 евро по програма Еразъм +,Ключова дейност 1 и ще продължи до 31 май 2020 г.

През месец юли по същия проект Рая Енчева, преподавател от ДГ“Светлина“ участва в гр.Алака де Екарес, Испания в структуриран курс на тема „Творчеството в преподаването и ученето чрез информационни и комуникационни технологии (ИКТ): цифровата класна стая“. Курсът е предназначен да помогне на учителите да започнат да използват Web 2.0 технологиите в класната стая и да даде знания и умения за използване на ИКТ инструменти чрез Web 2.0, Социални мрежи, Blogging и Edmodo. Рая Енчева е в група с 13 преподаватели от Румъния, Италия, Чехия, Кипър, Словакия, Литва и България. Обучението продължава  седем дни, като последния ден участниците трябва да представят проект – блог в www. weebly.com или да създадат виртуален клас в платформата Edmodo /мрежа за социално обучение за класната стая/. Рая създава  уебсайт на ДГ“Светлина“ като е използвала приложението  Weebly . Сайтът може  да бъде намерен на интернет адрес: https://svetlina123.weebly.com/

През месец август Десислава Гагова  участва в обучение на тема „ Използване на драма за повишаване нивото на преподаване“ в Ирландия. Една от задачите пред участниците е да представят шоу пред собствения си клас, да развият умения за импровицация и др. В работилница: „Създаване на шоу. Основни съображения за създаването на шоу“ са усвоявани дейности, подготвящи  за прилагане на имидж театър за групи, които са уверени в драматургията и за групи с малко или никакъв опит. Участниците усвояват и умения за подпомагане на оживяването на текстове в класната стая, за фокусиране върху значението на гласа в класната стая и др.

Обучението във Финландия през месец октомври  е за иновативни практики в управлението на учебно заведение.

Изключително важна част от проекта е именно международният обмен на опит в предучилищното възпитание, в който ще участват и педагози от детската градина.

Този материал е изготвен като част от Проект K1№2019-1-BG01KA101-06-1878 на ДГ№10″Светлина“