За двадесет и трети път избират Кмет на Млада Загора

На 3 октомври в 19.00 часа в залата на Младежки дом – Млада Загора ще избере своя 23-ти млад кмет.

От 20 до 30 септември бe в ход кампанията за избора сред ученическата общност на млад кмет и сформиране на Младежки общински съвет (МОС).

За 23-а поредна година първият в страната Младежки общински съвет доказва себе си като форма на непосредствено участие на младите хора в живота на общността, в решаването на проблеми, пряко засягащи тяхното израстване и формиране като личности.

Надпреварата за кмет на Млада Загора ще бъде оспорвана . Участниците  тази година са  представители на ППМГ „Гео Милев”, ПГСАГ „Лубор Байер”, СУ „Иван Вазов” и ТГ „Княз Симеон Търновски”.

„Доброволчество и партньорство, основа за младежка активност – идеи и  възможности”, „ Стара Загора – градът на младите –  пространства и инициативи – как и какво ще накара младите да останат или да се завърнат“ и „Накъде отиват младите хора –  приоритети, проблеми  и предизвикателства”, са трите теми, върху които кандидатите се подготвят. Във вечерта на избора ще бъде изтеглена една от тях.

Четиричленно  жури, съставено от млади и активни хора, работещи и участващи активно в  живота на нашия град, ще оценят кандидатите по предварително зададени критерии – оригиналност на идеите, логика и яснота в изложението, аргументираност при излагане на идеите, сценично поведение на екипа и кандидата за млад кмет, речева култура, въздействие върху публиката, емоционална овладяност, чувство за хумор, бързина на отговора, етично поведение.

В избора участват и  по трима делегирани представители  на седем училища, регистрирали се за участие, независимо дали имат кандидат,  които ще гласуват тайно.

Кандидатите ще преминат през два кръга – представяне на  темата и отговори на въпроси от журито и публиката.

Новоизбраният кмет на Млада Загора ще участва в тържествения ритуал за издигане на националното знаме на Република България на Пети октомври – Ден на Стара Загора. По традиция  той ще получи символичния  ключ на града.