Краен срок за предаване на творби в конкурса

Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ 2019

През есента на 2019 г. за тридесет и шести път Стара Загора ще бъде домакин на Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“. Конкурсът е обичан и популярен сред младите автори от страната и се е утвърдил през годините като една необходимост за тяхното развитие. За много от участниците той е първо признание, първа публикация, първа стихосбирка. Националният конкурс е утвърдена школа за откриване на таланти, пространство за контакти и творчески обмен, място за раждане на нови творчески идеи. Тук младите творци се срещат с известни поети, общуват с критици и издатели, опознават се и създават нови приятелства.

Организатори: Община Стара Загора, Библиотека „Родина”, Къща музей „Гео Милев“

Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви. В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса (01.11.2019 г. ), които нямат издадена стихосбирка. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в три еднообразни екземпляра.

Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години.

Награди:

Първа награда – призът Златното яйце и издаване на самостоятелна първа стихосбирка.

Втора и трета награда – парични премии.

Присъждат се и поощрения.

Отчитане на резултатите:

Резултатите от ХХХVI Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 1 ноември 2019 г. (петък). По традиция за участниците в НМКП „Веселин Ханчев” се организира Поетическа работилница – с участие на журито, която през 2019 г. ще се проведе на 2 ноември (събота). Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 20 октомври 2019 г.

Творби на участниците се приемат до 30 септември 2019 г.:

на e-mail: lib@rodina-bg.org

на факс: 042 603 950

с препоръчана кореспонденция на адрес:

6000 Стара Загора, бул. Руски 17, Библиотека „Родина”

Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени име и фамилия, адрес, телефон и дата на раждане на участника. Пътните и нощувките са за сметка на участниците. Организаторите осигуряват нощувки на преференциални цени при предварителна заявка до 30 октомври 2019 година.

Телефони за връзка и информация:

0884477915 – Красимира Лекова

0886463731 – Слава Драганова

042 630113, 042 603950 – Библиотека „Родина”

042 614863, 042 614862 – Отдел „Култура“, Община Стара Загора.

Националният младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев” е събитие, което достойно защитава старата поетическа слава на Стара Загора. Всяка година то обединява усилията на различни творчески поколения и превръща града на липите за няколко дни в поетическа столица на България.

Младите поети идват от всички краища на страната, готови да четат стихове, да ги слушат, да разискват, да спорят. За мнозина от тях това е първа изява, първо признание на таланта им. Но конкурсът се очаква и от утвърдените вече творци, за които общуването с младите е едно предизвикателство. За старозагорската общественост с афинитет към поезията конкурсът е бил и си остава един празник.

Националният конкурс за поезия е утвърдена школа за таланти. Достатъчно е да се споменат имената на Елин Рахнев, Крум Филипов, Мария Донева, Иво Рафаилов, Стоил Рошкев, Владислав Тинчев, Десислава Неделчева, Николай Атанасов, за да стане ясно, че носителите на наградите “Веселин Ханчев” се превръщат действително от ярки “прохождащи” дарования в истински творци.

Съществуват и  други литературни младежки конкурси, но Ханчевият конкурс запазва своята уникалност с фестивалния си характер. Тук младите автори се срещат с известни поети, общуват с критици и издатели, опознават се помежду си, зараждат се нови приятелства и творческо сътрудничество. Много важна е помощта, която оказват приятелите на конкурса – бивши участници, поети, критици, издатели. Те вярват в мисията на конкурса и участват активно в неговото осъществяване.

 

Организаторите на поетичния конкурс по традиция награждават спечелилия първа награда млад автор с издаване на дебютната му стихосбирка.