Живко Тодоров:“Стара Загора ще бъде най-зеленият град в България“

Стара Загора да стане най-зеления град в България е новата кауза на кмета на общината Живко Тодоров. Той я огласи на пресконференция на 25 септември 2019 г. в присъствие на съидейници и съмишленици в лицето на инж. Петър Заяков, директор на Регионалната дирекция на горите, директора на Държавно горско стопанство – Стара Загора Иван Чергеланов и управителя на Спасителния Център за диви животни „Зелени балкани“ в Стара Загора Ивайло Клисуров.

„Стартираме инициатива, за която старозагорци много се вълнуват, а именно озеленяването на града ни, каза градоначалникът.- С господата Заяков, Чергеланов и Клисуров разговаряхме и стигнахме до единомнение, че това е важно за града ни и за бъдещите му перспективи-Стара Загора да бъде най-зеленият град в България.

Решихме, че е необходимо всеки да даде своето за тази идея и кауза. За целта всяка година ще залесяваме по 10 хиляди дървета в покрайнините на Стара Загора. Това изисква сериозна организация. Ако всеки човек засади по 20 дръвчета, това означава, че трябва да имаме 500 доброволци. Датата за първата акция е 9 ноември 2019 г. Идеята е от много месеци назад, но е нужно подходящото есенно време, за да се осъществи залесяването.

Ако всяка година залесяваме по 10 хиляди дървета, а защо не и повече, за 10 години ще имаме голяма нова гора“, каза още Тодоров.

Той благодари на шефовете на горите за безвъзмездното осигуряване на посадъчния материал и на представителя на „Зелени балкани“, които изпълняват мисията си да опазват зеленото богатство на България, в т.ч. и на Стара Загора.

„Целият горски сектор в лицето на Регионалната дирекция, на Горското стопанство и на Югоизточно държавно предприятие, изцяло подкрепяме инициативата на кмета ни. Дъбовата гора, която ще създадем заедно, ще бъде върху голина, която е 157 дка., сподели инж. Петър Заяков.- Голината представлява горска незалесена територия, но подходяща и предстояща за залесяване. Теренът е на север в посока „Магарешка поляна“ и „Зайчена поляна“, изгорели през 2007 година и възстановени до 2011 г. с 82 % на прихващане. Обаче от 2012 година до 2019 г. всяка година има пожари върху нея. Това е пример как трудно се създава гора и как само за часова изгаря“.

Инж. Заяков припомни, че 10 години се възстановяват 4 дка изгорели в Аязмото. Залеси се парк „Борова гора“, която тази година отново беше запалена и унищожена.

С реализирането на предложената зелена инициатива, ще се завършат 2000 дка, чието залесяване започва още от 2008 г. и ще израсне хубава дъбова гора. Заяков обясни, че в района има и други 365 дка оголени терени, които очакват залесяване по различни програми.

Обектът за залесяване на 9 ноември т.г. е в местността „Магарешка поляна“ по пътя за Дъбрава вляво. Може би ще се наложи преход от 10 минути. От това място градът се вижда от птичи поглед. Най-важно е, че след години поколения старозагорци няма да виждат голи площи по билото на „Магарешка поляна“, а красива млада гора на „Зайчева поляна“.

„Впечатляващо е, че зелената кауза изцяло е инициатива на Община Стара Загора.Чудесно е, че тук работим в синхрон и с идея да има повече широколистни гори в района. Ще организираме структурите на всички организации, с които контактуваме и ще осигурим достатъчно хора, каза Ивайло Клисуров.- Ако гората ще е дъбова, това още повече ме впечатлява, тъй като боровата гора не е удачна за региона ни“.

От своя страна Живко Тодоров съобщи, че на 9 ноември ще бъде организиран целия наличен ресурс от доброволци. Той кани и всички старозагорци да се включат в изпълнение на зелената кауза.

„Искаме да премахнем щетите, които са направени назад в годините, заяви кметът.- През 2007 г. бяха големите пожари, които унищожиха хиляди декари гора. Всички заедно трябва да се погрижим да бъдат преодолени последствията. Едновременно с това Община Стара Загора е връчила нови 93 заповеди за събаряне на незаконни постройки. Това са и хората, към които имаме съмнения, че извършват палежите. Информацията ни е предоставена от стари жители на квартал „Лозенец“, които законно живеят там и които също не желаят пришълците, които пристигат, грабят, строят незаконно, палят и пр. да съществуват там. Като община сме предприели необходимите действия да не допускаме повече такива проблеми. В района има постоянна охрана“.

За 4 години могат да се засадят минимум 40 000 дървета, което не е малко. В крайна сметка всичко зависи от гражданите.

Иван Чергеланов съобщи, че засаждането на 1 декар с дъбчета струва 500 лв. Предпочита се засаждането с дъб, тъй като това е сухоустойчив дървесен вид.

Гората има много функции- екологични, защитни, социални, стопански. Където има гори, има и води. Редно е да се стреснем от климатичните проблеми и да пазим горското си богатство. Ако всички старозагорци възстановим това голо петно, което стои над града ни, вследствие на природни бедствия и пожари, в рамките и с подкрепата на средства от Европейския съюз и лични инициативи, това ще бъде прекрасно. Тодоров припомни, че ако над града, има голяма дъбова гора, то това ще ограничава и възможността от стичане на голямо количество вода към центъра на града при обилни валежи.

От 1905 г., когато започват първите залесявания до сега горите в Старозагорско са се увеличили с 900000 дка., уточни инж. Петър Заяков. При 1 700 000 дка гори, повече от половината от тях са създадени през последните 114 г. Горското богатство в област Стара Загора е запазено. Преди 20 години 70% от горите са били широколистни и 30% – иглолистни. Сега Регионалната дирекция прие инициативи иглолистните гори да се заменят със широколистни, което постепенно се реализира.

Преди години правех интервю с големия български писател Антон Дончев. Спомням си разказа му за Климент Охридски. Когато с останалите отиват в охридско, заварват пустеещи, оголени хълмове. Пита местните хора, с какви дървета трябва да се залесят баирите. Отвърнали му, че най-бързо, за 4-5 години растат борът и елата. Най-хубаво е да се засади с дъб, но той расте бавно – за 10 години, а хубавата гора става за 25. Св. Климент наредил:“Садете дъб! Ние ще си идем от този свят, но хората след нас ще се радват на на хубава многолетна гора. Дъбът е дървото на мъдростта!“

Мисля, че най-старият дъб е в двора на къщата-музей „Гео Милев“. Под това повече от вековно дърво се е събирало многолюдното семейство на дядо Милю Касабов. Тук е отраснал и големия български поет Гео..!

Хубаво е да посадим дърветата на мъдростта!

Росица Ранчева