Представиха в Стара Загора книгата „Млада Виена в млада България“

Виенската модерност, и нейното отражение в драматичното творчество на „Млада Виена“ от една страна, и от друга страна нейното влияние върху съвсем младата българска култура и литература, вече търсеща и разкриваща неподозираните възможности на българския език да изразява ужас и човешки потрес; мощното проникване на модерни светогледи и естетически модели в творчеството на Теодор Траянов, Николай Лилиев, Гео Милев – това е обекта на изследователските търсения (и намирания) на автора на книгата „Млада Виена“ в млада България“ Младен Влашки. На 17 септември 2019 г. в Къща-музей „Гео Милев“ изданието беше представено изключително аналитично от литературния критик и познавач на немскоезичната литература Борис Минков.

В представянето на книгата „Млада Виена“ в млада България“ Борис Минков акцентира върху нейната висока стойност като задълбочено изследване на един клъстър от нашата култура и литература, който (не)обяснимо е или почти неизвестен, или умишлено пренебрегван, затулван.

Авторът сподели своя основен мотив за написването. Паметта изгражда културата на един народ, обяснява нейната уникалност, нейните търсения и достижения.

Младен Влашки увлекателно и с чувство за хумор разказа за своите усилия да издири всички факти и документи, за да аргументира липсата в българските литературоведчески проучвания, както на емпирични натрупвания, така и на на разработени хипотези относно тематичния комплекс Виенска модерност и връзката му с българската култура, литература и особено театър.

Авторът отдели особено място за благодарност към Георги Янев, който му е оказал сериозно съдействие при проучване архивите на Гео Милев.

Петер МИТЕВ