Кампания „Европейска седмица на мобилността” 16-22 септември 2019 г.

Европейската седмица на мобилността е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия. Тя се отбелязва вече 19 години. През 2017 г. се проведе най-успешното издание на Европейска седмица на мобилността. В него участваха над 2500 градове.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството си на национален координатор на ежегодно провеждана кампания на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността” (ЕСМ) се стреми да насърчи участието на органите за местно управление в инициативи, свързани с истойчива градска мобилност, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно – транспортните произшествия и здравословните проблеми.

В основата на кампанията „Европейска седмица на мобилността” е заложен принципът за популязиране на множество ползи за околната среда и здравето на хората от използването на различни начини за предвижване. Кампанията насърчава умното предвижване и използването на утойчива мобилност.

Тазгодишната кампания се провежда на тема „безопасно ходене и колоездене” под мотото „Върви с нас”, като основна цел е да бъде отправено послание за по – добър живот в градската среда чрез придвижване по устойчив начин – с ходене пеша и колоездене.

Досега 21 общини от България са се регистрирали на страницата на Европейска седмица на мобилността, Стара Загора все още не е регистрирана, въпреки че се подготвят доста дейности на 22 септември. Ето кои са общините:

http://www.mobilityweek.eu/participants/?year=2019&country=BG

От 2003 г. Община Стара Загора се включва с различни дейности в Европейската седмица на мобилността.

Всяка община може да участва в кампанията с изпълнението на един, два или и трите критерия – организиране на мероприятия по време на седмицата 16-22 септември, въвеждане на една или повече постоянни мерки, които да спомогнат прехода от личен автомобил към екологичен начин на придвижване, както и провеждането на Ден без автомобили (22 септември), когато една или повече улици биват затворени за движение на автомобили.

Градовете, отговорили и на трите критерия, могат да кандидатстват онлайн за Наградата на ЕСМ. Информация за начина на кандидатстване за Наградата предстои да бъде публикувана на интернет страницата на кампанията http://www.mobilityweek.eu/. Крайният срок за подаване на заявленията се очаква да бъде до края на октомври 2019 г.

Хартата на кампанията за 2019 г. е документът, с подписването на който, кметът на съответната община удостоверява, че градът е отговорил на 3-те критерия, и подава заявка за участие в състезанието за голямата награда – град с най-добри постижения, насочени към въвеждането на постоянни мерки за устойчив градски транспорт. Същият следва да бъде качен при онлайн кандидатстването за Наградата на ЕСМ.

Наградата на ЕСМ се дава в две категории: за големи общини (с повече от 50 000 жители и за малки общини (с под 50 000 жители).

Финалистите за Наградата ще бъдат определени от избрано от Европейската комисия жури. Победителите в двете категории печелят 3 минутно рекламно двуезично видео – на английски и на националния им език, с което се популяризират .техните постижения, свързани с устойчивата градска мобилност. В допълнение финалистите ще бъдат насърчени чрез популяризирането на техните инициативи и мерки през медийните канали на кампанията.

С  Наградата за Планове за устойчива градска мобилност (отделна награда в контекста на ЕСМ), Европейската комисия цели да насърчи приемането на планове за устойчива градска мобилност от местните власти в цяла Европа и да възнагради забележителните постижения в тематичната приоритетна област за съответната година. 8-та Награда за “Планиране на устойчива градска мобилност” (SUMP) се фокусира върху безопасно ходене и колоездене, което е пряко свързано с тазгодишната тема на ЕСМ. Поканата за кандидатстване е отворена до 31 октомври 2019. Повече информация на http:// www.mobilityweek.eu/sump-award/.

Долап.бг