Старозагорският Омбудсман Надежда Чакърова отправя покана към младите си съграждани

С настъпването на новата учебна година местния омбудсман Надежда Чакърова стартира поредна инициатива. Тя е продължение на предишните й реализирани дискусии и срещи за повишаване правната култура на младежта в гражданското образование – “Омбудсманът зад катедрата”. Поканата сега към всички млади хора от училищата на територията на община Стара Загора е да изготвят и представят компютърна презентация на тема:

“Защо е важно гражданското образование днес?”.

След  разглеждане от експертна комисия, най-оригиналната и заинтригуваща презентация ще бъде излъчена и отличена с награда на старозагорския Омбудсман на форум  “30 години по-късно: демократични ценности, поколението днес – проблеми, реализация, перспективи”.

 

Подробности за формата и времетраенето на презентацията ще бъдат обявени на интернет сайта: ombudsman.starazagora.bg, като срокът за представяне е 10.11.2019 година.