Международният куклено-театрален фестивал за възрастни “ПИЕРО”

ЗА ФЕСТИВАЛА

Статут на фестивала

Международният куклено-театрален фестивал за възрастни “ПИЕРО” е създаден през 2000г. по инициатива на Сдружение с нестопанска цел “ПИЕРО”. Той е една нова, неконвенционална Европейска сцена на куклено-театралното изкуство, заложила на вкуса към различни форми и нетипичното: театър за възрастни в кукления театър.

Фестивалът се провежда като биенале от 24 до 29 септември, под патронажа на Областния управител на Област Стара Загора. Организатори са Държавен куклен театър – Стара Загора, Община Стара Загора, СНЦ “ПИЕРО”, Национален център за театър, Министерство на културата , Българският център на UNIMA.

Като съпътстващи прояви международният куклено-театрален фестивал “ПИЕРО” организира теоретични семинари, уъркшопове, арт борса, изложби, улично изкуство.

Какво ново ще предложим на нашата публика тази година?

В конкурсната програма на фестивала представяме както традиционни, така и експериментални и нови форми на куклено-театралното изкуство за възрастни. Програмата е своеобразен мост между минало, настояще и бъдеще.

Сред богатата програма тази година, на сцената ще имаме удоволствието да видим:

 • Японския театър НО, обявен от ЮНЕСКО за част от световното нематериално културно наследство.
 • Изложбата на арх. Иван Цонев(1928-2017)  „Сценография за куклен театър“. Арх. Иван Цонев е архитект, сценограф, дизайнер, художник, директор – един от главните представители на модерността в българския куклен театър.
 • Премиерата на книгата „Истории за часовник, кукли и липов чай“ и спомените на театроведа Стефан Янков в книгата“ „Театрална география, истории, личности“.
  Неусетно ще минем през съвременноста, белязана с традиционни, експериментални, движенчески, визуални спектакли. Ще се докоснем до титана на анимацията Анри Кулев и до най-съвременната българска анимация. Ще видим големия експеримент – Оруеловият велик роман „1984“ под формата на куклен спектакъл за възрастни. Ще надникнем и в бъдещето и виртуалната реалност – в изложбите „Дигитално мастило“, осигурена от ОББ, в архитектурната инсталация “Конгломерат“ на СБХ и в перформативната инсталация „Чист“ на Християн Бакалов.

Музикалната програма на фестивала включва: мулти инструменталния перформанс на „Two Mеn Orchestra“, саксофониста Виктор Тот, авторския концерт на Надя Тончева „Под небето на Париж“. Съпътстващата програма е насочена и към арт мениджърите и продуцентите в областта на изкуството, на които ще предложим интересен интерактивен семинар по предприемачески планове и проекти, воден от проф. д-р Лидия Върбанова – доказан международен експерт в тази област. Палитрата от съпътстващи изяви включва също изложби, концерти, перформативни инсталации, мулти-инструментален перформанс, уличен театър, театър на движението, балет, семинари, дискусии, прожекции на късометражно анимационно кино, премиери на книги на утвърдени и млади автори, и много други изяви.

Цели на Фестивала

Развитие и популяризиране на професионалното куклено-театрално изкуство.

Признаване на културата като важен елемент от социалната интеграция и гражданство

ТЕАТЪРЪТ да бъде бъдеще, да бъде мост, който пресича граници и установява приятелство и разбирателство между народи с различни култури и традиции.

Изграждане на основите на дълготрайна мрежа на творчески образователен обмен и сътрудничество между куклени творци от всички континенти.

Подкрепа на креативността и международното разпространение на културни ценности, движението на творци, културни дейци и техните произведения, като се поставя акцент върху културното многообразие и развитието на нови форми на културна изразност.

РЕГЛАМЕНТ

Организаторите на Международният куклено-театрален фестивал “ПИЕРО” отправят покана за селекция до професионални кукловоди от всички видове и жанрове, работещи в сферата на кукления театър за възрастни.

Директорът на фестивала назначава със заповед Селекционна комисия за оценка на направените предложения.

Участници във Фестивала “Пиеро” са професионални български и чуждестранни театри. Участниците във фестивала трябва да представят пиеси, реализирани не по-рано от 3 години до поредното издание на фестивала.

Фестивалът е организиран в две секции:

а/ куклен театър за възрастни

б/ експериментални и нови форми в кукления театър за възрастни

Всички участници могат да кандидатстват с две пиеси. Ако участник кандидатства с две пиеси, една от тях трябва да бъде в секция б/ експериментални и нови форми в кукления театър за възрастни.

Кандидатите заявяват писмено предложението си, като прилагат попълнена заявка за участие, видеозапис, анотация на спектакъла, по 6 /шест/ бр. снимки, програма, плакат, рецензии, писма за препоръка, пресдосие и пълна техническа спецификация на постановката/постановките/ на адреса на ДКТ – Стара Загора.

Всички разходи по настаняване и изхранване се поемат от организаторите на фестивала. Директорът на фестивала сключва договор със трупите, допуснати до конкурсната програма и заплаща от бюджета на фестивала представленията срещу издаден от театралната организация съответен финансов оправдателен документ. Фестивалът “ПИЕРО” се разпространява в България. Броят на представленията и размера на заплащането се конкретизират в съответнияте договори с трупите, съобразно финансовите възможности на фестивала.

Пътните разходи се осигуряват от гостуващите театри.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Фестивалът “ПИЕРО” има състезателен характер.

Директорът на фестивала назначава международно жури от изявени творци : автори, режисьори, композитори, сценографи, актьори за оценка на спектаклите от конкурсната програма.

Връчват се следните награди:

Награда за най-добър спектакъл – бронзова статуетка “ПИЕРО” от скулптора Емил Иванов

Награда за “Експериментални и нови форми” – плакет “ПИЕРО”

Награда за режисура – плакет “ПИЕРО”

Награда за сценография – плакет “ПИЕРО”

Награда за музика – плакет “ПИЕРО”

Награда за мъжка роля – плакет “ПИЕРО”

Награда за женска роля – плакет “ПИЕРО”

Награда на младата критика – плакет “ПИЕРО”

На всички театри участвали на фестивала “ПИЕРО” се връчват дипломи за участие

ПРОГРАМНА ПОЛИТИКА 

Стратегическата ни цел е да работим за насърчаване на културното многообразие и диалога между културите, чрез формите и методите на куклено-театралното изкуство за възрастни.

Програмната политика на нашия фестивал е уникална, защото:

 • популяризира, както съвременното изкуство и култура, така и авангардните и неконвенционални форми;
 • представя разнообразни художествени практики и форми на изява, акцентирайки върху синтеза на различни видове изкуства;
 • презентира българското куклено-театрално изкуство и представя световни постижения пред българската аудитория;
 • представя богата програма от съпътстващи изяви за широк кръг аудитории;
 • стимулира творчеството и иновациите и дава възможност за изява на млади творци.

Нашата униккалност е и по отношение на:

 • способността ни да мобилизираме и привличаме нови публики и да работим с различни социални групи;
 • усвояването на нови алтернативни пространства за сценично представяне;
 • използването на нови методи за ефективно разпространение на информация.

 

ПАРТНЬОРСКИ АСПЕКТИ

 

Фестивалът „Пиеро“ има изграден авторитет, нарастваща популярност и се ползва с подкрепата на партньори на национално и международно ниво. Това го превръща в значим, желан и необходим международен форум. Местното управление възприема фестивала като добра възможност за  популяризиране на доброто име на града и е отредило на фестивала място в Културния календар на Общината. Разполагаме с добър експертен потенциал и имаме изградени международни мрежи на сътрудничество. Държавните културни институти, завоювали награди в конкурсната програма на фестивала „Пиеро”, получават допълнителна субсидия от Министерство на културата и това прави конкурсът за участие интересен и желан. Партньори на фестивала са: Министерство на културата, Община Стара Загора, Асоциация на куклените театри АКТ УНИМА – България, Фондация „Арт Офис“, Мидалидаре Естейт ЕООД, културните институти на гр. Стара Загора, медии на регионално и национално ниво, както и представители на бизнеса и нестопанските организации.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛЗИ

Фестивалът „Пиеро“ има доказан принос в  обогатяването на културната политика на местно ниво и демонстрира ползата от децентрализация и регионализация на културниа живот в страната. Стремим се да стимулираме сценичните организации да продуцират куклено-театрални продукции за възрастни и полагаме усилия за културен обмен между професионалистите в областта на кукленото изкуство и култура от България, Европа и света. Фестивалът ни е безспорен катализатор за оживяването на бизнеса в сферата на услугите, транспорта, хотелиерството, ресторантьорство и творческите индустрии в периода, в който се провежда.

УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ

В управлението на фестивала трайно място заема развитието и въвличането на многообразни публики. Нашият екип е креативен, има натрупан богат опит и умения и очарова културната общност с визия за почтенност. Конкурентното ни преимущество е и в осигуряването на адекватни морални и материални стимули за участниците във фестивала.

ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ

Нашият екип организира и представя фестивала „Пиеро“ за 11-ти път през 2019 година.

Факторите за успех са:

 • Силно лидерство, ясна визия, съчетана с гъвкавост за постигането й.
 • Съчетание между традиция и модерност в програмата.
 • Отвореност към публиката и изграждане на силна връзка с потребителите.
 • Привличане на местна подкрепа и  доброволчески труд.
 • Пливличане на дарения и пряко финансиране.
 • Широко медийно покритие за изграждане на фестивалния имидж.
 • Стимулиране на чувството на принадлежност в жителите на град Стара Загора.