Представиха визия на сградата на Община Стара Загора след предстоящите ремонти

Визия на сградата на общината след изпълнение на проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Стара Загора” е публикувана на 29 август 2019 г. във ФБ-страницата “Подкрепяме кмета Живко Тодоров за трети мандат”.

Изпълнението на проекта е включено в инвестиционната програма на Община Стара Загора по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Стойността му е 2.4 млн. лв., а срокът за изпълнение 24 месеца. 100% средствата са безвъзмездна помощ.

Целта на ремонтните дейности е въвеждане на мерки за енергийна ефективност, подобряване на комфорта на обитаване и икономия на разходите .

Сградата е строена в периода 1985-1988 г. Състои се от 8 надземни етажа, сутерен и топли връзки, една от които води към представителната заседателна зала „П.Р.Славейков“.

От години сградата има потребност от множество ремонтни дейности. Тя е с облицовка от естествен камък, който през годините е претърпял доста разрушения, включително и падане на цели каменни плочи. Това крие опасност за гражданите, които преминават край сградата; има много течове, проблеми с дограмата и пр.

Поставените цели за постигане на успешни резултати в проекта са повишаване на енергийната ефективност на сградата, икономия на ресурси и намаляване на разходите по експлоатация на сградата, подобряване на микроклимата и архитектурния й облик, подобряване на качеството на жизнената и работната среда за служителите, повишаване на комфорта за гражданите. Не на последно място се осигурява достъп на населението до качествена и модернизирана институция в град Стара Загора. Освен това ще се постигне устойчиво интегрирано развитие във вече благоустроена среда, която се наблюдава – завършване на проекта по градска среда, а именно площада и пешеходната зона пред сградата на общинска администрация.

Предвижда се най-напред подмяна на материала като фасадно оформление. Цялостният проект включва демонтаж на съществуващата каменна облицовка по колони и фасадни елементи. Облицовката ще бъде заменена с топлоизолация от каменна вата и окачена вентилируема фасада от съвременни материали с по-голяма дълготрайност и устойчивост на атмосферни влияния. Фасадата ще бъде подменена с финишни облицовки от технически камък и други декоративни фасадни панели. Във вътрешния двор, също с не малка квадратура, ще бъде приложен по-икономичен вариант – от силиконова и мозаечна мазилка.

Дограмата е голям ресурс. В момента тя е много остаряла с множество разходи за отопление и охлаждане на сградата през годината. Ще бъде изцяло подменена с алуминиева дограма с прекъснат термомост, двоен стъклопакет с нискоемисионно вътрешно К стъкло. Предвиждат се и външни алуминиеви щори за южна, източна и западна фасади, тъй като там прегряването е най-голямо и отново ще се икономисва енергия. За помещенията на осмия етаж , където има големи тераси, ще има процедури, които да намалят слънцегреенето и да решат проблемите с течовете, които са компрометирали значително и седмия етаж.

Дограмата във вътрешния двор отново ще бъде с по-нисък клас – PBC, с ниско емисионно стъкло, за да се тушират загуби, генерирани и през зимния и през летния период.

Предвижда се подмяна на горното осветление на атриума, за да бъде осъвременено и обезопасено.

Следващите мерки за енергийна ефективност засягат покривната конструкция. Ще се направи изолация на покривните пластове, които в момента имат единствено хидроизолация. Ще се използва отново каменна вата с дебелина 10 см. Проектът предвижда подмяна на всички хидроизолации и ламаринени шапки по бордовете на терасите и на покрива, които също не са в добро и безопасно състояние и не изпълняват функцията от години, за която са предвидени. За всички тераси се предвижда почистване и шлайфане на подовото покритие, демонтиране на компрометирани покрития и настилки и отвеждане на водата така че да няма вътрешни течове. Топлоизолиране на подове на първия и втория етаж, за да няма загуба на енергия.
Dolap.bg