Награди на XІV национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка `2019“

Награда на кмета на Община Стара Загора – за цялостно представяне – НЧ „Пробуда 1927“, с. Бозвелийско, общ. Провадия

Награда на Тракийско дружество „Одринска епопея“ Стара Загора – ПГ за автентичен фолклор „Родопчани“ при НЧ „Развитие 1873“, гр. Пещера

Награда на Съюза на тракийските дружества – ФА „Кап. П. Войвода“ при Тракийско дружество „Родопи“, гр. Асеновград

Награда на младежко тракийско дружество – Детски групи „Хорце“ при НЧ „Заря 1957“, с. Минерални бани, обл. Хасково

Награда на Зонта клуб – Школа по изкуствата „Илия Аврамов“ при НЧ „Д. П. Сивков 1870“, гр. Нова Загора

Плакет и диплом за принос в съхранението и развитието на фолклора:

ВЪЗРАСТНИ – I СЦЕНА, 24-25.08. 2019 г.

1. ТД „Георги Сапунаров“ и НЧ „Тракия 2008“, гр. Хасково, община Хасково – Ансамбъл за народни песни и танци „Китна Тракия“, гр. Хасково

2. ТД „Родопи“, гр. Асеновград

3. НЧ „Пробуда 1927“ с. Бозвелийско, общ. Провадия – Група за народни обичаи и ритуали: Обичай „Кукери на Сирни Заговезни“

4. НЧ „Пробуда 1927“ с. Бозвелийско“, общ. Провадия – Младежки танцов състав, с. Бозвелийско, общ. Провадия

5. НЧ „Антон Билкин 1929“, гр. Хисаря, кв. Веригово

6. Танцова група при НЧ „Георги С. Раковски 1920“, с. Златия, община Добрич

7. – Женска фолклорна група „Северняшка китка“ при НЧ „Просвета 1898“, с. Страхилово, община Полски Тръмбеш

8. Петър Петров, гр. Полски Тръмбеш

9. Женска група за автентичен фолклор при НЧ „Светлина 1909“, с. Белчин, община Самоков

10. Фондация „Съпричастие“ – Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с увредено зрение, гр. Варна

11. Танцова група „Надиграй ме – Галата“ при НЧ „Васил Левски – Галата 1927“, гр. Варна

12. Мъжка певческа групи при НЧ „Съзнателност 1899“, с. Овча могила, общ. Свищов

13.Мъжка певческа фолклорна група при НЧ „Христо Ботев 1897“, с. Розово, общ. Казанлък

14. Певческа група при НЧ „Светлина 1904“, с. Дунавци, общ. Казанлък

15. НЧ „Железник 1988“, гр. Стара Загора

16. Певческа група за автентичен фолклор при НЧ „Светлина 1910“, с. Трояново, общ. Раднево

17. ПК „Васил Левски“, с. Горни Домлян, общ. Карлово

18. Певчески състав за изворен фолклор при ПК „Надежда“, с. Бегунци, общ. Карлово

19. Фолклорна певческа група при НЧ „Искра 1872“, с. Попинци, община Панагюрище

20. Певческа група „Златен клас“ при НЧ „Митьо Станев 1929“, с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора

21. Танцова група „Кадиевци“ при НЧ „Митьо Станев 1929“, с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора

22. НЧ „Пробуда 1872“, с. Баня, общ. Панагюрище

23. Танцова група „Инджексарлийки 2015“ при НЧ „Христо Ботев 1929“, с. Окоп, общ. Тунджа

24. НЧ „Светлина 1926“, с. Селиминово, общ. Сливен

25. НЧ „Светлина 1871“, с. Соволяно, общ. Кюстендил

ВЪЗРАСТНИ – II СЦЕНА, 24-25. 08. 2019 г.

1. НЧ „Съзнание 1933“, с. Християново, общ. Стара Загора

2. НЧ „Пробуда 1925“, с. Яворово, общ. Стара Загора

3. НЧ „Светлина 1928“, с. Ръжена, общ. Казанлък

4. ПК „Недялко Царев“, гр. Ямбол, общ. Ямбол

5. НЧ „Стефан Генчев 1901“, с. Хрищени, общ. Стара Загора

6. НЧ „Отец Паисий 1909“, с. Малево, общ. Чепеларе

7. НЧ „Алеко Константинов 1907“, с. Марково, общ. Родопи

8. ПК, гр. Асеновград

9. НЧ „Наука 1884“, с. Чешнигирово, общ. Садово

10. НЧ „Йордан Йовков 1941“, с. Котленци, общ. Добрич

11. НЧ „Възраждане 1927“, с. Калояновец, общ. Стара Загора

12. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1924“, с. Елена, общ. Хасково

13. НЧ „Христо Ботев 1836“, с. Бяла, общ. Сливен – Самодеен състав „Олелия“

14. НЧ „Стефан Караджа 1936“, с. Телериг, общ. Крушари

15. НЧ „Свобода 1940“, с. Граничар, общ Шабла

16. НЧ „Светлина 1927“, с. Тракия, общ. Опан

17. НЧ „Н. Й. Вапцаров 1918“, с. Ново Железаре, общ. Хисаря

18. ПК „Тунджа“ кв. „Речица“, гр. Сливен

19. НЧ „Светлина 2004“, с. Дряново, общ. Тунджа

20. НЧ „Развитие 1873“, гр. Пещера, общ. Пещера

21. НЧ „Славейков“, Тракийско дружество „Странджа“, гр. Бургас“, общ. Бургас

22. НЧ „Пробуда 1928“, с. Маджерито, общ. Стара Загора

23. НЧ „Цвятко Радойнов“, гр. Крън, общ. Казанлък

24. НЧ „Надежда 1926“, с. Гергевец, общ. Сливен

25. НЧ „Настроение 2017“ Стара Загора

ДЕТСКИ ПЛАКЕТИ

1. НЧ „Д. П. Сивков 1870“, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора – Школа по изкуствата „Илия Аврамов“

2. НЧ „Заря 1957“, с. Минерални бани, общ. Минерални бани – Детски групи „Хорце“ – до 6 г.

3. НЧ „Заря 1957“, с. Минерални бани, общ. Минерални бани – Детски групи „Хорце“ – до 12 г.

4. Дует на ДВГ „Чичопей“ при НЧ „Иван Вазов 1893“, с. Първомайци, общ. Горна Оряховица

5. НЧ „Св. Патриарх Евтимий 1935“, с. Борово, общ. Стара Загора – Даниел Йовчев, певец, 10 г.

6. Мария Кънчева, с. Бяло поле, общ. Опан, певица, 8 г.

7. Алекс Колев, гр. Варна, 11 г.

8. Виктор Колев, СУ за ХНИ „Константин Преславски“, гр. Варна, 13 г.

9. Детска певческа групи при НЧ „Зора 1928“, с. Ханово, общ. Тунджа

10. Детска танцова група „Иробалийче“ при НЧ „Пробуда 1905“, с. Криво поле, общ. Хасково

11. Стефани Стоянова – НЧ „Наука 1884“, с. Чешнигирово, общ. Садово

12. Детска певческа група при НЧ „Кирил и Методий 1896“ с. Александрово, общ. Павел баня

13. Танцова група „Беленче“ при НЧ „Христо Ботев 1936“, с. Бяла, общ. Сливен

Община Стара Загора