Ученици от Еко клуб „Посланици на природата” при ОУ „Кирил Христов” са вече членове на Младежки воден парламент

През месец януари 2019 година ръководството на ОУ ”Кирил Христов” Стара Загора проведе работна среща – разговор с представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ на тема: „Екологичното образование на учениците от училището и опазване на българската природа и води”. Тогава беше обсъдено екологичното образование в училището, което цели учениците да усвояват знания, свързани с природата и нейното опазване, изграждане на екологична култура, съзнание и поведение. Младите хора трябва да осъзнаят, че околната среда може да се опази, ако се обединят усилията на общност и институции. В резултат на тази среща се осъществиха различни съвместни дейности и инициативи, последвани от покана за участие в лятното екоучилище – 2019 в Природен парк „Беласица”, Санданско- Петричко поле и включване в Младежкия воден парламент.

Младежкият воден парламент има за цел обмяна на опит, както и да бъдат предложени нови идеи в процеса на опазване и управление на водите, да се мотивират младежите от учебните заведения към участие в инициативи, свързани с изучаване, опознаване и управление на водите и водните екосистеми.

Екоучилищата се провеждат всяка година в Националните паркове и защитени територии в различни райони на България между Младежкия воден парламент и структурите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Идеята на еко училищата е учениците да се запознаят с разнообразието на флората и фауната на възможно най-много места в България. Благодарение на прeкия контакт с природата у тях се създава екологично възпитание и придобитите знания са много по-трайни.

На 19.08.2019 г. от Младежки воден парламент беше открито VIII лятно екоучилище под наслов “Водите на природен парк Беласица”. Тази година участниците са от 17 училища от цялата страна. За пета поредна година се включиха и младежи от Френския Младежки Воден Парламент към агенция по водите “Артоа-Пикарди” с ръководител Кристин Дерек.

Представители от Основно училище „Кирил Христов” от Еко клуб „Посланици на природата“ бяха Виктор Бояджиев, Симеон Спиров и техният ръководител Екатерина Йовчева.

Учениците бяха разпределени в четири работни групи – биоразнообразие, воден мониторинг, екорепортери и театрална трупа. Ръководителите на групите разясниха и разпределиха задачите. Младите еколози заедно с представители на институциите изследваха водите на реките Петричка и Струмешница. Запознаха се с методите за мониторинг на водите, оценка на антропогенното въздействие и определяне на състоянието на водни тела. Посетиха природната забележителност Лешнишки водопад, както и екопътеките „Приятели“ и „Пътеката на мравките“. Научиха интересни факти за водата, под формата на интерактивни игри. Споделиха какво е за тях водата и разбраха колко важна е тя за живота. Рисуваха природата върху бели тениски. По време на интеркултурната вечер българските и френските еколози показаха част от културата на своята страна с различни песни, танци и традиционни ястия.
Учениците разбраха, че създават не само добър екип, а и приятелства, които са за цял живот. Вечерите приключваха с астрономическо парти под нощния небосклон над Беласица. На 23 август участниците се разделиха с много тъга и надежда, че ще се видят отново. Учениците разбраха, че това, което научиха за дни се научава за години.

Благодарим за предоставената възможност на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), РИОСВ-Благоевград, Природен парк „Беласица“,  Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен, БД Черноморски район с център гр. Варна, Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център гр. Пловдив и Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център гр. Благоевград.

Екатерина Йовчева