3 старозагорски гимназии са сред 100-те най-добри в България

ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Търговска гимназия „Цар Симеон Търновски“ и Професионална природо-математическа гимназия „Гео Милев“ са сред 100-те най-добри средни училища в България. Класацията е направена от „Дневник“ . Използвани са резултатите от задължителния за всички ученици зрелостен изпит по български език и литература в 12 клас, на който тази година се явиха близо 53 хил. Ученици. Информацията е на Министерство на образованието и науката за близо 1000 училища в цялата страна, публикувана в поддържания от Държавната агенция „Електронно управление“ национален портал за отворени данни. Анализът на МОН показва, че за тази година слабите оценки се увеличават, а отличните -намаляват.

В 13 области, в т.ч. и област Стара Загора, средната оценка е между 4 и 4.50, а в 14 – между 3.5 и 4. Средният резултат е 4.06, което по официални данни е най-слабият среден резултат, от откакто се провеждат матури – от 2008 г. насам.

Очаквано предвид резултатите от последните години една трета от училищата в класацията с най-високи резултати по български език и литература са в София – общо 35, като сред първите 20 преобладават гимназиите с изучаване на чужди езици. Следва Пловдив със седем образователни институции в стотицата, Варна – с 5, Бургас и Русе – с 4, Велико Търново, Плевен и Стара Загора – с 3. Две области в страната – Кюстендил и Търговище, изобщо не се класират сред най-добрите. В списъка има 12 частни училища.

За да бъде направена класацията на училищата, данните са усреднени на база броя явили се ученици във всяко училище и средния успех на училището.

В област Стара Загора в 39 училища са се явили на Държавен зрелостен изпит по български език и литература 2356 ученици. Средният успех е 4.06.

На 17 място в класацията е ГПЧЕ „Ромен Ролан“. Явилите се 231 ученици са постигнали среден успех 5.28.

На 57 място е Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“. Явилите се 131 ученици имат среден успех 4.97.

78-мо място заема Професионална природо-математическа гимназия „Гео Милев“. Явилите се 124 ученици имат среден успех 4.87.
Подредбата носи условности, доколкото показва успеваемост на изпитите, и не е задължително белег за това, че в училищата се преподава на много високо ниво български език и литература. Трябва да се има предвид също, че все още немалко от учениците ходят на допълнителни частни уроци при подготовка за матурите.

Според Закона за предучилищното и училищното образование само учениците, които вземат успешно и двата задължителни изпита, могат да продължат образованието си в университет. Останалите получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование, което дава право на професионално обучение. Те имат право да се явяват допълнително на изпита до успешното му преминаване.

Росица Ранчева