Световен ден на фотографията е 19 август

На 19 август е Световният ден на фотографията. Честит празник на всички професионалисти и любители, на всички, които документират действителността в образи, улавят емоции през фотообектива, разказват истории в кадри!

Честит празник и на мен, заради детството ми, в което с тате закривахме с одеала прозорците, слагахме оранжева крушка и тате свещенодействаше в любителската си лаборатория, а на мен бе поверено да изсушавам и изрязвам със специален нож четирите края на фотографиите. А любим момент ми беше ваденето на самата снимка от ваничката с разтвора – така, с метални щипки, а в бялото пространство незнайно откъде, се появява магията на Образа.

луи дагерНа този ден се навършват 177 години, откакто фотографията е призната от Френската академия на науките и изящните изкуства. На 19 август 1839 г. е направено официалното представяне на фотографския процес от Луи Дагер пред Френската академия на науките и изящни изкуства. Френското правителство купува патента и незабавно го прави публично достояние. Фотографията навлиза широко на потребителския пазар през 1901 г. с представянето на известни модели фотоапарати, а през 1925 г. се появява първият апарат „Лайка“ с 35 мм черно-бял филм.

Фотография се нарича процесът на създаване на изображения на реални обекти с помощта на светлината. Терминът произлиза от гръцките думи фос (светлина) и графо („пиша“). Опитите за „фотографиране“ датират още от времето на Леонардо да Винчи, но първата успешна фотографска снимка е от 1826 г. и е дело на френския изобретател Жозеф Нисефор Ниепс. Той експонирал 8 часа при силна слънчева светлина, а за фотографска плака използвал полирана калаено-оловна плочка.

В България художествената фотография е призната за изкуство през 1957 г. През 1959 г. в тогавашния Техникум по графика (Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография) е открито редовно и задочно обучение по фотография. Първата съхранена снимка на българи е от 1842-1843 година. На портрета са фотографирани във Виена възрожденецът Тодор Минков с майка му. Фотографията вероятно е направена от българина Анастас Йованович, смятат специалистите.

Пионерите фотографи, поставили началото и популяризирали фотографското изкуство в България, са Анастас Йованович, Атанас Стоянов, Тома Хитров, Георги Данчов и Георги Ст. Георгиев. От 1993 г. фотографията започва да се изучава като отделна специалност в катедрата „Филмово и телевизионно операторство и фотография“ на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ).

На 19 август е Световният ден на фотографията. Честит празник на всички професионалисти и любители, на всички, които документират действителността в образи, улавят емоции през фотообектива, разказват истории в кадри за близки и далечни кътчета на Земята.

Имат ли  светец-покровител тази професия?

12 юли е денят на Света Вероника, която се смята за покровителка на фотографите. Според църковното предание, Вероника предложила на Иисус кърпа, с която да избърше лицето си, когато той се спънал и паднал по пътя към кръста. На тъканта се получило неръкотворно истинско изображение на лицето на Иисус. Италианците вярват, че Вероника излекувала император Тиберий с помощта на това парче плат с неръкотворния образ на Спасителя.

С паметта на Св Вероника е свързана историята за Неръкотворния образ на страдащия Спасител. Света Вероника става една от популярните народни светии, независимо, че някои църковни инстанции и критици не са съгласни с историческата достоверност за Вероника и легендите. Според една от легендите, по-късно Вероника проповядвала християнство на юг в Галия. Според друга версия я наричат гръцка принцеса или я отъждествяват с Марфа, сестрата на Лазар. Италианците вярват, че Вероника е изцелила император Тиберий с помощта на своето парче тъкан с образа на Спасителя.

Предполага се, че името Вероника идва от латински от vera icon (истински образ)

Именно образът и житието на света Вероника са послужили за това да я приемат за покровител на фотографията и фотографите.