Набират се приемни родители за област Стара Загора по Проект „Приеми ме 2015“

Област Стара Загора е една от 28-те области в страната, включени в Проект „Приеми ме 2015“, който развива социалната услуга „Приемна грижа“. Проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Изпълнява се от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в България. Проект „Приеми ме 2015“ се развива на областно ниво, като от област Стара Загора са включени общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Мъглиж, Павел Баня и Раднево.

Областният екип по приемна грижа набира кандидати за приемни родители от партньорските общини. С приоритет са кандидатите, които искат да се грижат за дете, във възрастовата група 0 – 3 години. До четири месеца продължава проучването и оценката на възможностите на желаещите да предоставят социалната услуга „Приемна грижа“. Всички професионални приемни семейства са финансово обезпечени, в периода, в който полагат грижи за приемно дете.

Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация, може да се обърне към Областния екип по приемна грижа на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ 205 ; гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25. За контакти: Десислава Генчева – началник на областен екип по приемна грижа, тел. 0878/799373, 042/681 479.

51 са утвърдените професионални приемни семейства в област Стара Загора. От тях 21 семейства са в община Стара Загора, 14 в община Казанлък, в община Чирпан те са 11, в община Мъглиж – 3 приемни семейства и по едно професионално приемно семейство има в общините Павел Баня и Раднево.

Красимира Кънева-Пенкова