И незрящите докосват миналото на Стара Загора

Регионален исторически музей – Стара Загора представи на 30. 07. 2019 г. на Второ експозиционно ниво реализираните си проекти: „Да докоснеш миналото си” – 3D макет на Античен форумен комплекс на град Августа Траяна – днешна Стара Загора за хора със зрителни увреждания и книгата „Нумизматична колекция на Регионален исторически музей – Стара Загора VI – I в. пр. Хр.” от д-р Мариана Минкова и др. Проектите са реализирани с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Специално изработеният 3D – макет с възможност за тактилно* разчитане, дава възможност на хора със зрителни проблеми да се запознаят с Античния форумен комплекс „Августа Траяна“. Така те могат да се докоснат до богатото културно-историческо наследство на Стара Загора. Това е иновативна технология, чрез която може да се добие реална представа за този интересен архитектурен паметник.

„За разлика от всички други макети към този имаше специални изисквания – да е много точен и да носи информация, освен за добиване на представа за архитектурния вид на модела, но и за максимална точност, която постигнахме чрез изведените линии, които са през един микрон от надморска височина“. Това каза авторът и изпълнител на проекта „Да докоснеш миналото“ Цветан Четъшки. „Основната задача на макета е не да има обичайна визия , а да може да се докосва от незрящи или с намалено зрение и да носи подробна информация. Това е релефна карта. Картите на хартия имат хоризонтали, по които хората могат да се ориентират за надморската височина. Малките части, които са изключително фини, са допълнително армирани със стомана. Материята, която е използвана е неотрална и нетоксична , т.е. може да се докосва и от деца. Всички могат да са спокойни, при използване на макета, който може лесно да се почиства. За незрящите, макетът представлява модел, като всички други познати в момента. Изискването за здравина, за възможност за хигиена и пр. са приложени в тази „карта“.

Не се притеснявайте да го пипате, посъветва Четъшки няколкото десетки незрящи или с намалено зрение, които присъстваха на събитието.- Можете да се облегнете на макета . Той е предвиден точно за хора, които няма как да видят оригинала. С точността, с която е отпечатан макетът, могат да се забележат разликите в пътеките като усещане при докосване. Всичко е предвидено за хора, които искат да се запознаят с този обект. Относно формата на макета е предвидено човек, когато се протегне да може да достигне почти до другия край с усещанията си“.

Цветан Четъшки сподели, че за него и асистентите му от неговия екип – Румен и Сашо, е било странно да се „принесат“ в усещанията на хората, които нямат нормално зрение. Макетът е реализиран на база досегашни инженерни постижения в различни области и е смесица между инженерна карта, скулптура, живопис и съвременно сканиране. Този модел е сканиран с един от техните дронове, за да се получи като дигитален модел. След това е отпечатан на техните принтери. Физическото отпечатване е около 20 денонощия, за да се получи с тази точност.

„3D макетът „Да докоснеш миналото си“ надгражда това, което Регионален исторически музей Стара Загора прави през последните години, уточни за dolap.bg Пламена Бакалова, от отдел „Работа с публики“ на РИМ. През м. май 2018 г. на първо, второ и трето експозиционно ниво се откриха брайлови модули. Върху тях изработени от керамика и гипс са показани най-характерните експонати, подредени по хронология – от праистория, през античността и възраждането. Те са по-уголемени. Благодарение на тактилния метод, хората със зрителни увреждания могат да се запознаят детайлно с формата на избраните артефакти. За посетителите с намалено зрение са направени табелки, които са на така наречения плосък, уголемен шрифт. За напълно незрящите текстът е на брайлов шрифт. Те съдържат кратка анотация за съответния предмет. Например, че е керамичен съд с форма на лале, от къде е намерен и пр.

Очакванията са тези нововъведения да се отразят ползотворно върху личната житейска съдба на всяко лице със зрителни проблеми, на хората от близкото му обкръжение, на общностите, към които те принадлежат.

Росица Ранчева

* Брайлова азбука се нарича тактилна система за писане и четене, използвана от слепите и слабовиждащите хора по света.

Използва се в книги, менюта, документи, бутоните на асансьорите, валута, лекарства. Брайловите символи могат да се изписват на плоча с шило, като точките излизат релефни от другата страна на листа или с брайлова машина. Брайловите потребители могат да четат и от мониторите на компютрите и други електронни пособия, използвайки брайлов дисплей.

Брайловата азбука носи името на своя създател Луи Брайл, който ослепява вследствие на инцидент в детството си. На 15-годишна възраст, Луи развива свой код за писане, подобрявайки система, разработена от войници, позната като „нощно писане“. Той публикува своята система, като впоследствие през 1829 г. включва и музикалните ноти. През 1837 г. са предложени и първите цифри.

Брайловата азбука представлява малки правоъгълни блокове, наречени клетки, съдържащи малки релефни точици. Броят и разположението на тези точици определя значението на символите. Започва постепенното транскрибиране и нагаждане на системата и за други езици.

Брайловото образование остава важно за развитието и грамотността на всички незрящи и слабовиждащи хора.

/D/