Устойчиво доверие на гражданите към Старозагорския омбудсман

Устойчиво доверие на гражданите към Старозагорския омбудсман 

Днес, 25 юли 2019 г., по време на юлската сесия на ОбС – Стара Загора, бе представен и приет 6-месечният Анализ за постъпилите сигнали и жалби при обществения посредник на Стара Загора. От началото на годината 75 % от жалвалите се пред местния омбудсман са жители на града, пред 23 % жители на Община Стара Загора и едва 2 % жители на друга община. Сред 197-те постъпили жалби в посочения период са решени проблеми, свързани с благоустройството, административното обслужване, екологията, градския транспорт и дейността на „В и К“ дружеството в Стара Загора, както и на доставчици на обществени услуги. Анализът показва нарастваща активност от страна на гражданите, тяхното доверие към функциите, дейността на обществения посредник и резултатите от нея е устойчиво, а удовлетвореността – взаимна.

Прессъобщение