ДИПКУ Стара Загора чества 60-годишнина

Департаментът за информация и повишаване квалификацията квалификация на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет в Стара Загора чества своята 60-годишнина. Празничните събития започнаха  с концерт на площада пред Общината снощи , а днес  в сградата на Департамента бе открит XIX-тия Национален педагогически форум с международно участие на тема „Иновативни практики в съвременната образователна реалност”.

„60 години лист по лист се пише историята на една институция. 60 години квалификация на учителите. Този празник е и празник на града ни, благодаря на ръководството на Община Стара Загора, което винаги е подкрепяло иновациите, благодаря за сътрудничеството и съдействието“, каза при откриването на форума проф. д-р Галя Кожухарова, директор на ДИПКУ. В Департамента работят 13 преподаватели, между които двама професори, един доцент и двама докторанти.

„Вие сте малък, но много сплотен, борбен, иновативен, търсещ колектив. Вие сте разпознаваеми в цялата страна. Отговорностите Ви са големи, предизвикателствата са много, желая кураж. Вие сте интелигентната мощ на града ни. От името на кмета Живко Тодоров искам да Ви уверя, винаги ще Ви подкрепяме“, обеща Иванка Сотирова, зам.-кмет на Община Стара Загора.

Тази година Националният форум е посветен на 60-годишнината на квалификацията на учителите в Стара Загора, унаследена с много голям успех от ДИПКУ в Тракийски университет. Той  се провежда ежегодно и събира учители–изследователи, и университетски преподаватели, за споделяне на добри образователни практики, и участие в дискусионни интерактивни сесии. В него се включват и преподаватели от европейски образователни институции.

В интерактивната сесия ще бъдат представени добри практики от партньорски организации, училища и детски градини. Следващите успоредни сесии са на теми: Игровизацията в образованието; Как да преподаваме здравно образование през призмата на гражданското образование в горната образователна степен; Да създадем учебна ситуация по природни науки; Моята любима класна стая; Работилница за Монтесори средства и материали за предучилищна и начална училищна възраст.