Иновативни практики в съвременната образователна система ще обсъжда национален педагогически форум

На 18.06.2019 г. от 09.00 ч. в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) Стара Загора, ще се проведе XIX Национален педагогически форум с международно участие на тема Иновативни практики в съвременната образователна реалност. Събитието е посветено на 60-години квалификация на учителите – Стара Загора.

Форумът се провежда ежегодно и събира учители–изследователи и университетски преподаватели за споделяне на добри образователни практики и участие в дискусионни интерактивни сесии. Във форума се включват преподаватели от европейски образователни институции.

Програмата предвижда интерактивна сесия – представяне на добри практики от партньорски организации, училища и детски градини; Отворени врати на ДИПКУ – успоредни сесии:Игровизацията в образованието;Как да преподаваме здравно образование през призмата на гражданското образование в горната образователна степен;Да създадем учебна ситуация по природни науки;Ценностният подход в обучението в начална училищна възраст; Моята любима класна стая;Работилница за Монтесори средства и материали за предучилищна и начална училищна възраст.

Съпътстващи обучения:

19.06.2019 г. Творчески методи за успешна интеграция в мултикултурни училища

26-27.06.2019 г. Компютърно моделиране за 4 клас

27-28.06.2019г. Подготовка на институциите от системата на предучилищното и училищното образование за успешно представяне по време на инспектиране в ДИПКУ Стара Загора.

Повече информация и регистрация – в сайта на ДИПКУ – dipkusz.net.

Dolap.bg