„Алтернатива 55“ чества 20-годишнина

На 4 юни 2019 г. Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ Стара Загора чества 20 години от учредяването и непрекъсната дейност в социалната сфера за развитие на гражданското общество. Сдружението е учредено от 12 съмишленици през м.април 1999 г. и регистрирано от Старозагорски окръжен съд на 29 юни 1999 г..

„Създадохме организацията в трудно време, припомни инж. Анастасия Василева, председател на Управителния съвет.- Имахме и успехи, и разочарования, но вече 20 години работим за добри каузи. За съжаление три от учредителките напуснаха този свят- Мария Вълдобрева, Стефанка Герговска и Камелия Мирчева, но оставиха трайна диря с делата си“.

През 2001 г. сдружението е пререгистрирано по Закона за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. То е лицензирано в Държавна агенция за закрила на детето / ДАЗД / и регистрирано в Агенция за социално подпомагане / АСП/ за предоставяне на социални услуги за деца и за възрастни. Сдружението е от учредителите на Обществен съвет по социални дейности и закрила на детето към Община Стара Загора през 2003 г. Негови членове са сред учредителите на Съвета на дарителите на Обществен дарителски фонд- Стара Загора.

Първоначалната мисия на „Алтернатива 55“ е да работи за засилване ролята на жените в развитие на гражданското общество и подпомагане на уязвимите групи хора в региона. Реализирани са проекти и програми, насочени към развитието, социализацията и реализацията на деца и младежи в неравностойно социално положение. Предоставяни са информация, консултации и подкрепа за превенция на насилие, защита на права на децата и жените. Организирани са благотворителни мероприятия за целево набиране на средства за уязвими групи; мобилизиране на доброволци и др. Защитени и осъществени са редица програми: „Рехабилитация и интегриране на деца със специални потребности”, „Ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието“, „Превенция на насилие и ограничаване на агресията сред подрастващите”, „Подкрепа за социализация и професионална реализация на деца от социални домове”, „Подкрепа на възрастни хора с увреждания или самотно живеещи”, „Развитие на гражданско общество. Европа и ние“…

През 2006 г. към Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ се създава Център „Алтернатива“-

един от първите центрове в страната, работещи с деца с генерализирани разстройство в развитието (ГРР), предимно с аутизъм. Мултидисциплинарен екип работи средно месечно с 35 деца и с родителите им по няколко основни програми: развитие на деца с ГРР чрез индивидуална, групова и изнесена работа за социализация; ранна интервенция за деца до 6 години – оценка на детето и капацитета на родителите в семейна среда; информиране, консултиране и обучение на родителите; информационни кампании за създаване на подкрепяща среда.

Анастасия Василева съобщи, че за изминалите две десетилетия са разработени и реализирани 94 проекта, като на 85 от тях са били водеща организация, а на другите-партнираща. Организирани са над 100 срещи и конференции с над 3000 участници. Сдружението е работило и постигнало забележителни успехи с над 300 деца и родителите им.

Пословично скромна в публичното си представяне, г-жа Василева само маркира редицата национални награди, участия в международни конкурси, постигнати резултати, които са предоставени на максимален брой нуждаещи се и на науката. Издадени са книги, дипляни, листовки, използвани са всички медии за популяризиране на дейността, организирани са благотворителни изложби и концерти, създадени са десетки приятелства и партньорства с организации, фирми, личности – все в полза на каузата.

На отбелязването на 20-тия рожден ден на „Алтернатива 55“ присъстваха точно тези личности и представители на институциите, с които е извървян трудния, но ползотворен път. За всички тях имаше грамоти и благодарности. Чрез тях се направи ретроспекция на всичко, което се е случило – добро и лошо, споменаха се имена на хора, които не са между живите, разказаха се случки, срещи, търсения…Първите грамоти бяха за учредителите Бинка Александрова, инж. Маргарита Попова и Пенчо Пенчев. Последваха -Областна администрация в лицето на зам. областния управител Красимир Червилов, на Община Стара Загора – в лицето на зам.кмета Иванка Сотирова и д-р Антония Тодорова – началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“, на МВР, Дирекция „Социално подпомагане“, РЗИ, В и К, Бюро по труда, Обществен дарителски фонд, Областен информационен център, „Самаряни“ и „Свят без граници“, Педагогическият факултет при Тракийски университет, Старозагорския омбудсман, БЧК и ДГNo34 „Райна Княгиня“, ТВ Стара Загора, Dolap.bg, Национална бизнес поща, Мила Коларова, д-р Рени Колева, Дора Пенкова-Балти, Ивета Николова, Мирослава Бълдарамова и др. Заслужена благодарност беше изказана към Контурглобал Марица Изток 3, чиито колектив от 2014 г. всеки месец отделя парички по ведомост в полза на дейностите на „Алтернатива 55“.

Трогателна беше изказаната благодарност от името на родителите към всеотдайната дейност на екипа на „Алтернатива 55“ за това, че в много голяма част, безнадеждните случаи на децата им са преодолени и те се реализират успешно в напълно реални условия.

По-смисленият живот на децата с проблеми е вашата кауза. Това, което правите остава след вас. 20 години е сериозна възраст. Ако говорим за гражданско общество, то „Алтернатива 55“ е пример за това“, каза в приветствието си Красимир Червилов.

Стара Загора има много сдружения с различни насочености, не малко от тях към социалните дейности за подпомагане. Малко са обаче формированията, които с такава мисъл, съответстваща на съвременните социални необходимости, с такава вглъбеност и с много човешка отдаденост, работи като екипът на „Алтернатива 55“ без да се афишира, каза в приветствието си Иванка Сотирова. – И през годините и днес, изложението на г-жа Василева е много скромно, защото нейното търсене и с целия екип, с който работи, никога не е било с онази настойчивост, които винаги да били императивни в настояването си да бъдат подпомагани от институциите.

Тук има съвсем друго отношение към децата, към потребителите на предлаганата услуга и отново ще подчертая, това е човещината и дълбоката мисъл на търсене на новости, които биха могли да бъдат внедрени в полза на децата. Така се стигна до търсенето на Контурглобал, което трябва да подчертаем , с използване на новите технологии. Точно тази ориентираност в търсене на новостите е една от характеристиките.

Най-голямата благодарност за положените усилия е на родителите на децата с проблеми, които с години не забравят да изрекат:“Добре че беше „Алтернатива 55“! Аз казвам:“Добре че беше Анастасия Василева и всички дами учредителки затова, че преди 20 години сте създали тази инициатива, която и днес е особено полезна! Благодаря за стореното и на добър час в следващите десетилетия“, пожела зам.кметът.

Росица Ранчева