Пътища за осигуряване на подготвени специалисти за местната икономика обсъждаха в Стара Загора

Работна среща по проблемите на взаимодействието между образованието и бизнеса, инициирана от кмета Живко Тодоров, се проведе на 4 юни 2019 г. в Стара Загора. В нея участваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, областният управител Гергана Микова, представители на образователни институции, на бизнес организации и фирми.

Тази дискусия е провокирана от многократните ни срещи с бизнеса, с младите хора от Стара Загора, със Zara Lab и ръководството на Тракийския университет, от което очакваме да се предприемат конкретни действия в определена посока . Това е така, защото времената се променят. Променят се и изискванията на бизнеса, променя се и обстановката, в която живеем, каза в началото кметът Живко Тодоров.- Многократно е споделяно липсата на достатъчно кадри и перспективата пред Стара Загора, която трябва да бъде за повече инженери, за повече технически специалности, за IT– сектора, в който бихме могли да се развиваме. Ние искаме да направим връзката между бизнеса и образованието, между обучението на младите хора и тяхната реализация. Целта е да задържаме повече от младите хора в града си, предоставяйки им по-добра перспектива и по-добро бъдеще. Това е път, който заедно трябва да начертаем пред града за следващите години. Да привличаме повече инвеститори, които да произвеждат продукт с висока добавена стойност и които да осигуряват по-високо заплащане, за да можем да задържаме младите хора“, каза кметът Живко Тодоров.

Той припомни, че област Стара Загора е в тройката по средна работна заплата, а община Стара Загора е в първата двадесетица. Това обаче не трябва да ни задоволява. Трябва да търсим по-високо заплащане и по-добра реализация на младите хора. В това отношение огромна е ролята на Тракийски университет, който ще създава повече перспектива на младите хора да бъдат привличани към Стара Загора и да остават тук за реализация.

Министър Вълчев сподели, че присъства в Стара Загора на поредна среща

за взаимодействие на всички институции по отношение на осигуряване на подготвени специалисти за местната икономика.

Поздравления за тази инициативност и това партньорство, което имате на ниво община и област, каза министърът. – През последните 25-30 години недостигът беше за високодоходни работни места. През следващите 15 години рязко ще се обърнат нещата. Недостигът ще бъде на специалисти във всички сфери и всички системи. Вътрешната миграция към големите градове ще свърши.

Като образователна система, с общи усилия, ние трябва да осигурим специалисти за тези сектори, за които ще има най-голяма загуба на добавена стойност. Говорим за хоризонт от 10-15 г. След този срок нещата ще изглеждат много по-различно. Външната миграция вероятно ще бъде преодоляна. Ще се балансира възрастовата структура. Част от професиите ще започнат да се заместват от машини. Много повече, отколкото сега. Тези трансформации очакваме всички. Трябва да сме готови, защото нашата отговорност е изключително голяма. В краткосрочен период 10-15 г. преструктурираме приема в професионално-техническото гимназиално образование и то в професии, свързани с математиката и електронното обучение. За съжаление няма желаещи за инженерни специалности, въпреки че осигуряваме безплатно обучение с втора, а сега вече и трета стипендия“.

Министър Вълчев сподели, че с висшите училища се водят разговори, но промените са незначителни, тъй като те са автономни. Голяма част от тях „ живеят в затворена самодостатъчност и недостатъчна реактивност на промените във външната среда“. Висшите училища трябва да бъдат повече свързани с месния бизнес и с други висши училища. Говорим за създаване на европейско образователно пространство, европейски университетски мрежи. Нашите ВУЗ-ове ще бъдат разпознаваеми, ако участват там активно и си партнират с бизнеса.

Стара Загора е един от най-големите градове, с най-голям потенциал, със запазени човешки ресурси до голяма степен. Това, което трябва да се направи е да се заложи на тези индустрии, които са с най-висока добавена стойност и с най-голям потенциал за развитие, обясни министърът. – Миналата година открихме в Бургас професионална гимназия по програмиране и информационни технологии. Премиерът каза, че такива трябва да открием навсякъде. Засега ще стъпим на училища, които имат потенциал,най-напред в математическите гимназии. Ще увеличим приема там за информационните технологии. Но дигиталните технологии трябва да се прилагат във всяко училище и за всеки учебен предмет. За да стане това, трябва да е налична инициативата на местната власт и много силното участие на Тракийския университет. Тук със сигурност трябва да се създаде катедра в областта на информационните технологии, на чиято база да акредитира и професионални направления.

Ключово е взаимодействието на всички заинтересовани страни и всички участници. Тук има традиционно добра образователна система, която трябва да се използва. Тук трябва да се развие професионално техническо направление. Важно е да се намерят специалисти. Има много хора, които са излезли от Стара Загора, но със сигурност биха работили за града. По същия начин и за България. Това трябва да направи университетът и бизнесът. Ако успеете да направите екипи от хора, мултипликацията ще бъде много голяма. Концентрацията на добавена стойност, на доходи ще зависи от това дали ще има екип от 10,20 или 50 души, които да мултиплицират инициативи и проекти, да обединят други хора около себе си.

В случая е най-важно какво ще каже Тракийският университет. Ще има ли той активно участие“, каза министърът..

Ректорът на Тракийския университет проф. Иван Въшин заяви, че “предизвикателство пред учебното заведение е разкриването на IT специалности, от каквито Стара Загора има нужда”. Според него може да се обособи база и да се намерят специалисти, които да преподават. Такова обучение ще може да стартира от следващата учебна година.

Представителите на бизнеса също подкрепиха потребността от сериозни контакти с образователната система. Според тях учебните програми трябва да се променят. Специалистите от реалната бизнес среда трябва да влязат в училищата и университета. При обучението си студентите трябва да подготвят продукти, а не да учат за тях. Проблем, който лесно може да се отстрани е, че редица изявени IT -специалисти нямат педагогическо образование и това пречи да влязат в учебните заведения. Доц. Борислав Попов, председател на Клуба на работодателите заяви, че „бизнесът подава ръка на Тракийския университет. Имаме достатъчно специалисти и програмната акредитация може да тръгне“.

Основната цел е всички да си партнираме и да успеем да създадем тези специалности, които се търсят от бизнеса. Заедно трябва да се погрижим. Мисля, че посоката е правилна. Благодаря на Тракийския университет, че приема това за свой приоритет“, обобщи Живко Тодоров.

Министър Вълчев “хвърли ръкавицата“ на Тракийски университет:“ Ако регионът трябва да има интелигентна специализация в областта на информационните технологии, намирате специалисти още днес и започвате незабавна работа“.

Росица Ранчева