Интензивен курс по програмиране за деца на SoftUni Kids

Интензивен курс – Стара Загора – Първи стъпки – Юли 2019

Учебна зала Стара Загора 2-5 клас  от 08/07/2019 до 12/07/2019 (понеделник – петък)   от 09:00 до 12:00

SoftUni Kids е инициатива на СофтУни, насочена към най-малките. За да може всяко дете да се докосне до процеса на създаване чрез програмиране, нашият екип от професионалисти разработи иновативен подход на учене чрез създаване и постоянна работа в екип. В основата на учебния план са игрите като естествен начин за придобиване на знания и умения в сферата на програмирането.

ЛЕТНИ АКАДЕМИИ

Полудневните интензивни курсове „Първи стъпки в програмирането“ и „Програмирай и играй с платка Micro:bit“ стартират през юни и юли в учебни зали София, Бургас, Варна и Стара Загора! Летните академии ще се провеждат от понеделник до петък и са подходящи за деца на възраст от 7 до 13 години. По време на академиите ще има занятия по програмиране, работа върху активно общуване в група и работа в екип.

ЗАПИСВАНЕ

За кого е подходящ?

5-дневният летен интензивен курс “Първи стъпки в програмирането” е подходящ за деца от 8 до 12-годишна възраст, като те ще се обучават в смесена група от 2 до 5 клас.

Какво представлява обучението?

Полудневният интензивен курс “Първи стъпки в програмирането” е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващите модули от програмата ни за малки програмисти.

По време на обучението децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. В модула ”Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки.

Основни принципи по време на занятията ни са работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на сценарии, които са измислени, съставени и програмирани от децата.

Работим усилено върху развитието и на меки умения, като активно общуване в група, работа в екип и умения за рефлексия – принципи, заложени във всички обучения на SoftUni Kids.

Завършвайки интензивния летен курс, децата могат да продължат и с другите наши обучения през следващата учебна година, които са част от цялостната ни програма по програмиране.

Кога се провеждат занятията?

Обучението се провежда от понеделник до петък от 9:00 до 12:30 часа в учебна зала Стара Загора – гр. Стара Загора, бул. Руски 44, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, етаж 4, стая 415.

Програма

Игри за запознаване и работа в екип. Запознаване с визуален език за програмиране Scratch.

Игра за работа в екип. Основни понятия в програмирането и запознаване с алгоритми.

Игра за работа в екип. Алгоритъм.

Начално състояние. Рисуване с код.

Цикли и безкрайни цикли.

Събития.

Презентационни умения. Създаване на цялостен сценарий в Scratch – финален проект.

Работа по финален проект.

Колко струва обучението?

Обучението се заплаща с еднократна такса в размер на 179 лв.

Второ дете – 20% отстъпка

Крайният срок за записване е 4 юли 2019 включително.