252 доклада в престижни световни списания са публикували през 2018 година учени от Тракийския университет

През изминалата 2018 година учени от Тракийския университет са публикували 252 доклада в престижни световни списания. Медицинският факултет отчита най-много статии с принос в науката, а Ветеринарномедицинският факултет – най-висок коефициент на научна дейност, обяви зам.-ректорът проф. Веселина Гаджева. Тя изтъкна, че висшето учебно заведение успешно изпълнява „Националната стратегия за научни изследвания в Република България 2020”.

И тази година Тракийският университет запазва престижното седмо място и е сред първите 10 на най-добрите университети в България.

МОН е подкрепил финансово университета по пет програми. Първата от тях е за млади учени, за които са осигурени допълнително 107.000 лева.

Съвместно с БАН, Стопанска академия, Аграрния университет и Университета за хранителни технологии , Тракийският университет участва в сформиран консорциум, който подпомага с експертни съвети частния бизнес през тази и следващата година.. Подписани са вече 18 договора с ферми, които са поставили задачи са разширяване на бизнеса им.

В курорта Старозагорски минерални бани се проведе годишната конференция „Научната дейност в Тракийски университет”. Конференцията се провежда за трета година. Над 200 учени от различни области се представиха с доклади за научни постижения. В разискванията се включи и зам.-министърът на образованието проф. Костадин Костадинов.

Конференцията завърши с церемония, на която бяха раздадени награди на учените с най- сериозни постижения, на бизнес партньорите на университета, и на медии.

Д-р Румяна Лечева