Господин Балъкчиев получи високото отличие „Неофит Рилски“

На 30.05.2019 г. в конферентната зала на Основно училище „Кирил Христов“ Стара Загора, г-жа Татяна Димитрова, като представител на Министерство на образованието и науката за Стара Загора, връчи почетно отличие „Неофит Рилски“ подписано от министъра на просветата Красимир Вълчев на Господин Балъкчиев- директор на ОУ “ Кирил Христов“ Стара Загора за дългогодишна и цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и принос в развитието на образователното дело. Високото образователно отличие е и признание за постигнати много добри резултати от учителите и учениците при Основно училище „Кирил Христов“ Стара Загора.

В поздрава към директора и към учителите г-жа Димитрова- началник на Регионалното управление на образованието Стара Загора, отбеляза колко много цени успехите на училището и постиженията в образователната дейност. Тя изказа благодарността си към педагогическия колектив за това, че оценява труда на управленския екип на училището в лицето на директора и ,че с всяко нейно посещение в училището, тя вижда нови неща и се запознава с нови инициативи и постижения на ученици и учители.

В своя отговор на словото на началника на РУО , Господин Балъкчиев изтъкна значението на екипната работа за успеха на училището и приноса му, днес ОУ „Кирил Христов“ да заема водещо място в системата на образование в община Стара Загора. Директорът подчерта, че модерната база се съчетава с инициативността на учители и ученици, което е залог за днешните успехи. Отличието на Министерството на образованието и науката „Неофит Рилски“ е израз на признание за постигнатите високи резултати.

Екатерина Йовчева