Работна среща в Тракийски университет за развитие на научни и търговски отношения с Китай

На 28 май в Тракийски университет се проведе работна среща за представяне на дейността и възможностите на Центъра насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ). На срещата присъстваха Васил Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ, студенти от Аграрен университет – Пловдив, работещи в Центъра за електронна търговия към ЦНСССКЦИЕ, Олег Стоилов, председател на ТПП – Стара Загора и експерти от Палатата. Домакините от Тракийски университет бяха представени от проф. дхн Веселина Гаджева, зам.-ректор по научна и международна дейност, доц. д-р Таня Танева, главен секретар, от декана на Стопански факултет проф. д-р Надка Костадинова, зам.-декана по административна и стопанска дейност на Аграрен факултет проф. д-р Веселин Радев и студенти от Аграрен и Стопански факултети. На срещата присъстваха и представители на старозагорски фирми, работещи в агросектора и преработвателната промишленост, с интерес към развитие на търговията с Китай.

Доц. Танева приветства гостите и  участниците в срещата.

Г-н Стоилов отбеляза, че тази среща е продължение на усилията на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Община Стара Загора, Тракийски университет и представители на агробизнеса от региона за създаване на ефективна организация за координирано партньорство на всички заинтересовани страни от Старозагорски регион с ЦНСССКЦИЕ. Тя беше предшествана от голям форум за представяне на ЦНСССКЦИЕ в Стара Загора, проведен на 18 април т.г.  на който се постигна договореност Стара Загора да бъде един от водещите региони, които да участват в този процес. Първи конкретен резултати от форума беше посещението в Стара Загора на десетчленна китайска бизнес делегация.

Г-н Гелев представи накратко ЦНСССКЦИЕ и опита на Аграрен университет – Пловдив за развитие на научно сътрудничество с Китай, като акцентира върху платформата за електронната търговия, която рязко съкращава веригата на доставките. Той сподели пресните си впечатления от наскоро приключилата му визита в Китай, както и от участието му като ръководител на българската делегация във форума на Инициативата за сътрудничество с Китай 17+1. Разказа също за постигнатата оптимална логистика за транспортиране на български стоки за Китай, с изключително ниски навла. Г-н Гелев призова присъстващите студенти да се запознаят и да  използват активно платформата за електронната търговия с Китай, която им предоставя широки бизнес възможности чрез използване на съвременните технологии и обеща, при проявен интерес, да съдейства за споделяне на опита на колегите им от Аграрен университет – Пловдив.

Проф. Гаджева представи възможностите на Тракийски университет и научно-изследователските му лаборатории,  които могат да се използват по-активно от бизнеса. Те са много добра база за развитие на партньорство с китайски научни институти, по примера на Аграрен университет – Пловдив.

Студентът от Аграрен университет – Пловдив Петър Разсукански представи опита си при работата с Платформата за електронна търговия с Китай. Бяха показани добри примери на иновативни решения за представяне на български продукти в Китай, вкл. оригинални опаковки.

Фирми от аграрния сектор представиха свои продукти, като орехи, сушени плодове, билки, зърнени култури, етерични масла и продукти от тях, които биха желали да реализират чрез платформата за електронна търговия в Китай.

Последва обща дискусия, на която бяха обсъдени прагматични въпроси за развитие на научно-технически и търговски отношения с Китай, в които да се включи екипът и студенти от Тракийски университет а така също бизнеса. Срещата завърши с договореност за продължаване на създадените връзки на оперативно ниво, с координацията от ТПП – Стара Загора.