Детските градини работят целогодишно, без прекъсване през лятото!

„В Община Стара Загора всички общински детски градини работят целогодишно, включително и през лятото!“ Това заяви на брифинг на 14 май 2019 г. ресорният зам.кмет Иванка Сотирова.- „От много години, през месец май, темата за работата на детските ни градини през летните месеци се коментира. Това става от родители, които априрори имат своите опасения без основания. В социалните мрежи имаше коментари и въпроси кметът издал ли е нова заповед. Заповедта на кмета на Стара Загора не е променяна и гласи, че детските градини работят с непрекъснат режим на работа. Не виждам причини за подобен провокативен коментар. Никоя година не се е случвало “, каза Иванка Сотирова.

Зам.кметът обясни още, че завършващите четвърта група получават удостоверенията си за завършена предучилищна подготовка, както е по Закона за предучилищното и училищното образование, но всички те, при желание, на законово основание, могат да продължат да посещават детското си заведение до 14 септември. Практиката показва, че през м. август броят на малчуганите намалява. Но има нормативна уредба, която стриктно се спазва. Когато броят на децата в групата е под 13, тогава евентуално могат да се направят сборни групи. Това не означава през м. май, да се анонсира, че ще има такива сборни групи. Има директори на градини, които действително отправят съвсем коректно питане към родителите, за да изготвят графиците за почивки на служителите.

„Това не означава, че са насилвани родителите, децата им да не посещават през лятото детското заведение. Моля да не се спекулира“- категорична е Сотирова.

Що се касае за приема на първокласниците, капацитетът на училищата е достатъчно голям, за да обхване всички най-малки ученици. По наредба максималният брой на учениците в първи клас е 24.

Системата за електронно записване на 1410 -те първокласници ще бъде отворена на 20 май 2019 г. от 12.00 часа. Поредността на входиране на заявлението няма отношение към критериите за класирането на децата. На сайта на Общината са обявени районите за записване в училище, които отговарят на тези за провеждане на избори. Така всеки родител може да прецени в коя група попада.

Тази година в две училища ще има по една паралелка по-малко за първокласници: В ОУ „Кирил Христов“ от 5 броят е намален на 4 и в НУ „Димитър Благоев“ от 3-е намален на 2.

Друга важна тема, касаеща родителите и учениците е въвеждането на едносменен режим на обучение. През новата учебна година това ще стане за възпитаниците на VI Основно училище „Свети Никола“. Срокът на Наредбата за повсеместно въвеждане на едносменно обучение е удължен и става задължителен за учебната 2022 г. За всички училища е препоръчително преминаването им на едносменен режим преди крайния срок.

Росица Ранчева