Въвеждат еднопосочни улици в източната част на Стара Загора

Община Стара Загора изпълнява Актуализирания план за организация на движението (АПОД). Той включва промени в зоната между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Иван Вазов“, бул. “Крайречен булевард“ и бул. „Славянски“.

„Недобросъвестни граждани обръщат знаците и така възпрепятстват процеса, но процедурата по въвеждане на еднопосочните улици продължава. Временното неудобство ще реши редица проблеми в района. Предимствата са – повече места за паркиране и малките улици ще бъдат облекчени от трафика и задръстванията“. Това каза ресорният зам.-кмет Йордан Николов на пресконференция, проведена на 14 май 2019 г., засягаща актуални въпроси на общината. На нея присъстваха и зам.-кметовете Красимира Чахова, Иванка Сотирова, инж. Янчо Калоянов, главният архитект Виктория Грозева и секретарят на общината Делян Иванов.

Първият етап на въвеждане на еднопосочно движение вече се изпълнява. Към настоящия момент се реализира еднопосочно движение в две старозагорски улици – ул. „Българско опълчение“, в участъка от ул. „ Ген. Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ с посока на движение север-юг и ул. „Стефан Караджа“, в участъка от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Цар Симеон Велики“ с посока на движение юг-север. Съседните две улици – „Ангел Кънчев“ и „Антон Марчин“ ще бъдат двупосочни, както и досега.

По време на срещата с медиите, главният архитект на Общината Виктория Грозева съобщи, че е обявена обществената поръчка за обновяване на Зоопарка, за да придобие европейски облик. „В началото на юни ще бъдат отворени офертите“, съобщи арх. Грозева и допълни, че финансирането е от Фонда на фондовете. Тя даде подробности и за създаването на 69 социални жилища в сградата на бившата Метрология, което ще се случи по ОП „Региони в растеж“.

Главният архитект посочи, че на 23 май 2019 г. ще започне рехабилитация и изграждане на водопровод и канализация по ПУДООС за два старозагорски квартала – „Самара – 1“ и „Самара – 2“. „Общата дължина на предвидената канализационна мрежа е 2124,09 метра и се изпълнява в голяма част в трасето на съществуваща канализация в експлоатация. Предвижда се изграждане на ревизионни и дъждоприемни шахти, сградни канализационни отклонения към всички имоти, както и нов дъждопреливник и отливен канал“. Общата дължина на предвидената водоснабдителна мрежа е с дължина от 1119,50 метра. По нея са предвидени надземни пожарни хидранти. Стартираме с първа копка в „Самара – 1“, каза още арх. Грозева. Средствата от програма ПУДООС – над 2 млн. лева, а собственото финансиране от Общината е в размер на 64 хил. лева.

„Към момента Програмата за енергийна ефективност е спряна, съобщи секретарят Делян Иванов.- Обсъжда се на ниво министерство условията, при които може да продължи. Конкретни параметри не са ни дадени. Неофициално се говори за нисък процент на финансиране. Въпреки това, хората очакват Програмата, защото са ясни всички ползи от нея. Каквото и да е решението на Министерството, то ще бъде ориентирано към по-добрия живот на гражданите. Очакваме при какви условия ще стартираме дейност“.

Блоковете готовите блокове за саниране, които са в списъка от 2016 г., са 113. Изпълненото саниране е на 78 сгради.

До няколко месеца ще приключат дейностите по и в парк „Артилерийски“, коментира арх. Грозева. Остават довършителни работи. Голямата част от строителството е изпълнена. Все повече ще има видими неща – алеи, парково обзавеждане, кътове със зеленина. Започва изпълнението на скейт-парка. До лятото ще имаме обновен парк.

Dolap.bg