Започна Светла седмица

От днес – на втория ден на Великден, започва Светлата седмица, в която се прославят светите апостоли и Света Богородица. Тя се нарича Светла, защото Възкресението на Христос донася просветление за всички.

Светлата седмица завършва с втората пасха в неделя, която се нарича още и Нова неделя, защото с нея започва цикълът от недели, които споменават Христовото Възкресение. Известна е като Томина неделя, защото на този ден се чете евангелското четмо за явяването на Христос на своите ученици, между които е бил и апостол Тома.

Светлата седмица или Томината неделя е тясно свързана с името на Тома – един от дванайсетте апостоли на Иисус, който първоначално не повярвал на Христовото Възкресение. Когато се разнесла мълвата, че тялото Господне е изчезнало от гробницата, единствен апостол Тома не повярвал в това знамение и поискал лично да се увери, като докосне раните на Иисус, причинени от гвоздеите.

Oсем дни след Възкресението Христос се явил пред Тома и така той сам се убедил в истината, паднал на колене и молил Бог да му прости. Оттогава е останало и нарицателното Тома Неверни, а неделният ден от Светлата седмица се нарича Томина неделя.

Дните на Светлата седмица за отредени в чест на светиите. На Светли понеделник се Благославят светите апостоли, на Светли вторник и сряда – св. Богородица, св. архидякон Стефан и св. Андрей, на Светли четвъртък – св. ап. Йоан и Яков, на Светли петък – св. ап. Петър, а в Светла събота – св. Йоан Кръстител.