ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ на Старозагорски Митрополит Киприан

+Старозагорски митрополит КИПРИАН

ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

„Радвайте се  винаги в Господа, и пак ще кажа: радвайте се ! /Филип. 4:4/

Обични във възкръсналия Господ Иисус Христос чеда на богохранимата  Старозагорска епархия,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !

Днес е денят на най-големия празник на Христовата църква! Възкресение Христово, Пасха, Великден   искри с чиста духовна радост и ни преизпълва с трепет, свещен възторг и благоговейно преклонение.  Днес е празникът на действената Божия любов към нас, на любовта Му, преминала през горнилото на болките, за да ни донесе утеха и радост. Този е Денят, който „Господ е сътворил да се зарадваме и развеселим в него“/Пс.117:24/.

Христовото Възкресение е най-великото събитие в историята. Триумфален химн в духовното изкупление на човешкия род. Апогеят  на онази Любов, която единствено истински докосва нашите души , сърцата , същността ни и ражда извори на радост. Тържество на тържествата, както го определят древните отци, утеха за духовните ни очи, животворен усет на думите, оставени ни от св. Йоан Богослов „ Бог е любов“ /1 Йоан. 4: 8/.

Ние, вярващите хора, посрещаме с особен трепет настъпването на два дни в годината. Те  носят толкова много неземна светлина, колкото могат да поемат търсещите ни  сърца. Това са: Рождественската нощ, началото на нашето спасение и Светозарното  Христово Възкресение, което превъзхожда всичко. Тази радост е обяснима, защото благият Божи  промисъл въздига  човешкия род в това достойнство, за което е създаден – хората да бъдат „чеда Божии“ /Йоан.1:12/. Чеда,  създадени не за смърт, а за нетление. Чрез непослушанието  към Бог на Адам и Ева идва смъртта, грехът затулва с костеливата си длан входа на рая и радостта от божествения дар на свободата. Болката, страданието, отчаянието се възцаряват в душата на праотците ни и на всички след тях, лишавайки ни от славата Божия, защото „всички съгрешиха“/ Рим.3:12/. Грехът на непослушанието дава власт на смъртта на прокудения в изгнание човешки род. Празникът е неописуем, защото слага край на това изгнание.

Спасителят  идва  на земята, търпи унижения, страда заради нас, приема смърт- „и то смърт кръстна“ /Фил. 2:8/, за да изкупи греха. Преди да възлезе на Голгота и да възкръсне, Той  кротко ни учи: „Да не се смущават сърцата ви, вярвайте в Бога и в Мене вярвайте! В дома на Отца ми има много жилища… Отивам да ви приготвя място. И кога отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене си, за да бъдете и вие, дето съм Аз“/ Йоан 14 1-3/.

Ето защо, обични в Господа,  посрещаме с толкова радост и така възторжено това велико събитие. С Възкресението  на Христа Иисуса е утвърдено навеки истинността на словото Му. Изпълнено е онова, което пророците предсказаха за Него и онова, което Сам Той предрече за Себе Си. Св.ап. Павел свидетелствува: “Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира:смъртта вече няма власт над Него…“ /Рим.6:9-10/. Клетвата на прародителския грях е снета,  дяволът е победен и посрамен, дадени са ни благодатни сили за борба с него.

В радостта на празника отново осъзнаваме, че Възкресението  Христово е факт,  необоримото свидетелство за това, че смъртта съществува само извън Христа. Ангелите питат   жените, дошли с миро на гроба Господен: „…защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна…“/Лк.24:5-6/. Христос носи  живота в Себе си и  ни чака с вяра и покаяние да бъдем в единение с Него. Възкресението Христово е събитието,  вечно доказващо, че човек е мъртъв извън общението си с Христа и Църквата. Божието слово  и вярата, които светата Църква векове съхранява в съкровищницата си, са спасителни и благодатни за всички нейни чеда. В тях се крие силата на Божията любов, силата на Божия промисъл за търсещите Го. Там, в тайнството на Възкресението, са стаени  постоянната радост и изобилният живот/ Йоан 10:10/.

Възкресението Христово разкрива  Божествената мощ на Православната  вяра, даряваща ни дръзновение и надежда в борбата с греха и смъртта, дръзновение в собственото ни кръстоносене. Този Празник на празниците укрепва вярата ни, защото  всички ставаме свидетели на това ,че в Христа всяко кръстоносене завършва с възкресение. Христовото възкресение стъпква  страха от личните ни Голготи, побеждава ги  с пасхалната си благодат. Този е празникът, в който завинаги Животът побеждава смъртта, правдата- беззаконието, любовта- омразата.

Отечески поздравявам всички обични и предани чеда на светата Старозагорска епархийска църква  с всепобедния Празник – Светлото Христово Възкресение! Всесърдечно благопожелавам  мирът, благостта, светлината и любовта на нашия Възкръснал Спасител да носи в сърцата на всички много топлина и радост ! Радост, която никога да не угасва.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С пълнота на Пасхална радост, Ваш во Храста молитствувател,

+ СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ КИПРИАН