Милен Алагенски е новият председател на старозагорските художници

На 10 април 2019 г. Представителството на Съюза на българските художници в Стара Загора проведе своето отчетно-изборно събрание. Председателят на гилдията доц. Злати Златев направи подробен отчет за извършеното в периода 2015 – 2019 г.

Пред 36-те присъстващи той припомни огромната дейност на групата на художниците, като част от Културния календар на Община Стара Загора.

През този период продължи традицията за провеждане на ежегодните годишни изложби: Есенен салон, Международен пленер „Дружба“, Малка пластика и рисунка, Еротиката в изкуството и Коледна изложба-базар. Успоредно с това бяха поименно съобщени самостоятелните изложби на млади художници и доайени, на юбиляри и новатори.

През първата година от ръководството на Злати Златев изложбите в зала „Лубор Байер“ за 2015-а година са 14 на брой; на следващата година – са 17, през 2017-а – 19, през 2018- а -18, за 2019-а заявките са за 19 изложби, или общо 87.

През отчетния период ръководството на Представителството продължи контактите с партньорски и създаде нови с неправителствени творчески организации. Традиционно новата творческа година стартира с Младежка изложба под егидата на Фондация „Пламък“. Съвместни прояви се проведоха с Дружеството на писателите, НУМСИ „Христина Морфова“ и др.

Всеобща беше оценката, че за изминалите 4 години, ръководството и най-вече председателят му Злати Златев, са допринесли максимално за утвърждаване на гилдията като може би най-активна част от творческия потенциал на Стара Загора. Такава беше и оценката на Диана Атанасова, началник на отдел „Култура“ в Общината. Тя благодари за положените усилия на всички, които се занимават с изобразително изкуство в Стара Загора и специално за активността и организаторския талант на Злати Златев.

Двама души бяха предложени за нов председател на Представителството на старозагорските художници – Тошо Стефанов и Милен Алагенски. Стефанов си направи отвод. За председател беше избран единодушно Милен Алагенски. В скоро време той ще избере и огласи останалите членове на ръководството.

Росица Ранчева