Стара Загора получи приз „Благосъстояние” от вестник „24 часа“

Стара Загора получи приз „Благосъстояние“ от пилотното издание на класацията „Образцова община“ на вестник „24 часа“. С новия си проект, медията цели да открои и насърчи добрите практики в местното самоуправление, както и да покаже положителния опит на общините, който да служи за пример на останалите.

От името на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, отличието прие секретарят на общинска администрация Делян Иванов. Церемонията се проведе на 17 април 2019 г. в „Морското казино“ в Бургас.

Стара Загора е показала добро ниво на доходи и заетост, както и предоставяне на възможности за професионално развитие и правене на бизнес.

Експертен съвет оцени общините от Югоизточния регион по пет групи критерии – Качество на живот, Инфраструктура, Благосъстояние, Умен град и Градски дух, като в тях има още над 20 индикатора, за да бъде постигната максимална обективност. Класацията ще даде оценки на общо 265-те български общини през есента.

Индексът „Образцова община” е вдъхновен от програмата на ООН за стабилно и устойчиво развитие на градовете – UN-Habitat, която прави индекса CPI – City Prosperity Initiative.

Красимира Кънева