Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова проведе открит „Урок по конституция“ за младите хора в Стара Загора

На 16 април 2019 година в Стара Загора се проведе открит „Урок по Конституция”, който е част от инициативите на Народното събрание на Република България във връзка с достойното отбелязване на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция, към които с писмо до председателя на Парламента г-жа Цвета Караянчева се присъединиха като партньори местните омбудсмани в страната. Ученици от много училища в града, училищни съвети, младите омбудсмани на Стара Загора и Общественият съвет, Младежкият общински съвет се запознаха с мултимедийната презентация, предоставена за открития урок от Парламента. „В Търновската конституция е записано за първи път основното право на гражданина „робът, който стъпи на българска земя, свободен става“, също че демокрацията не е даденост, а ценност, която трябва да пазим и защитаваме“ – с тези думи откри събитието Надежда Чакърова. Правният сътрудник и историк Георги Туртуриков разказа исторически и любопитни факти за Учредителното събрание и приетия на днешната дата преди 140 години Основен закон на страната. Откритият „Урок по Конституция“ се проведе в зала „П. Р. Славейков” със съдействието на Община Стара Загора, на кмета Живко Тодоров, на председателя на ОбС – Стара Загора Таньо Брайков, който приветства учениците за интереса към историята на Конституцията и правната култура. Присъстваха зам.-областните управители Петя Чакърова, Димитър Драчев, Красимир Червилов,  председателят на ПК Култура към ОбС Милена Желева, началник отдел Държавен Архив Галинтин Караславов, който покани присъстващите да видят оригинали на място в архива, председателят на Районен съд Стара Загора Милена Колева, на РИО, директори на училища и др. Учениците останаха удовлетворени от новите познания за най-демократичната Конституция, с основен принцип  и върховенство на човешките права и свободи, които трябва да ценим и защитаваме.