Ден на отворените врати в Административен съд – Стара Загора

На 16 април 1879 г., преди 140 години, в старата българска столица Велико Търново, в сградата на турския конак (строен от Колю Фичето), 229 народни представители приемат Първата конституция на България!

Във връзка с това, по предложение на Съюза на юристите в България,  Министерският съвет със свое решение от 12 март 1991 г. определя 16 април като Ден на конституцията и професионален празник на българските юристи и съдебни служители.

За празника, Административният съд в Стара Загора организира Ден на отворените врати, на 16 април 2019 г., вторник, от 13:00 ч.  в Зала № 2 на петия етаж в сградата на бул. „Руски” № 44. Събитието се отбеляза с тематична изложба, подредена със съдействието на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и  лекция, изнесена от Райна Антонова – специалист в Регионалния исторически музей. Участваха ученици от Второ основно училище „П. Р. Славейков“ и Търговската гимназия „Св. Княз Симеон Търновски”. Учениците приветства Бойка Табакова,  председател на Административен съд – Стара Загора. За историята, структурата и функциите на институцията разказа Ивелина Колева – административен секретар. Тя обърна внимание на факта, че административните съдилища в България са 28 на брой, двуинстанционни, т.е. делата се придвижват и решават по-бързо. В Старозагорския административен съд работят 7 магистрати, като пет от тях са правораздаващи.

В своята презентация на тема „140 години българска държавност” Райна Антонова подчерта,  че 2/3 от първите народни представители в новоосвободената ни държава са били европейски възпитаници с висше образование, с научна кариера, с владеене на няколко чужди езика. Обърна внимание и на оценката, че приетата тогава Първа българска конституция се счита за една от най-демократичните в Европа. Любопитни, и не особено познати за учениците, бяха фактите, свързани с възникването на първите партии и с избиране на София за столица на новата българска държава. А също така информацията за герба, флага, химна и паричната единица по онова време.

В изложбата са включени книги и статии от фонда на библиотеката, които запознават с текста на Първата конституция; протоколите на Учредителното събрание; измененията и развитието на конституционните проекти в новата и най-нова история; публикации и издания на тема конституция и правораздаване.

Особен интерес предизвикаха изданията от 1880, 1881 и 1882 г. на Органическия устав на Източна Румелия (приет по същото време като Конституцията, на 14 април 1879 г. в Пловдив) и трите тома сборници  закони от Източна Румелия. Посетителите могат да видят образите и имената на участниците в Учредителното събрание; портрет на Антим I –

първи български екзарх и председател на Учредителното събрание; факсимилета на корицата и отделни страници от Първата конституция и картички с една от емблематичните сгради в Стара Загора – Съдебната палата (Димчовото здание).

Присъстващите имаха възможност да разгледат деловодството на Административния съд – Стара Загора и да видят как изглежда документацията по едно дело.

Снежана Маринова