Клуб „Християнски ценности“ откриха в ОУ „Св. Никола“

На 11 март 2019 г. в Шесто основно училище „Свети Никола“, гр. Стара Загора се откри Клуб „Християнски ценности“. Така се възстанови традицията да се изучава християнската етика с произтичащите от нея ценности.

40 петокласници и шестокласници, със съгласието на родителите си, участват в клуба, ръководен от Антоанета Христова. Заниманията са веднъж седмично, в понеделник, по един учебен час.

За изминалото време децата са посетили двукратно катедралния храм „Св. Николай“. Първия път, за да се запознаят с реда, иконите, църковната утвар и другите особености на Божия дом, а втория път, за да отпразнуват Благовещение. Закупените от тях картички са прилежно оцветени и подарени на майките им за празника на жената християнка и майка.

Предстоящите беседи ще бъдат посветени на Възкресение Христово и по-специално на Страстната седмица. По покана лично на Старозагорския митрополит Киприан на 25 април децата ще боядисват яйца в двора на катедралния храм.

Клубът „Християнски ценности“ се реализира в рамките на националната програма „Заедно в час“. Целта е да се преподават ценностите на християнската вяра, съобразена с моралните потребности на нашето време. В него основните житейски въпроси ще бъдат осветлявани с помощта на библейските етически принципи.

Особен обществен приоритет на програмата ще бъдат основите на християнската нравственост, известна като „Християнска етика“. Тя може да бъде разбрана правилно през призмата на личността и живота на Иисус Христос – основател на християнството и възвишен нравствен идеал, към Когото е важно последователите Му да се стремят. Следователно бъдещите уроци по християнска етика ще включват и номенологията на пороците и добродетелите, свързани със свободната воля на човека и отношението му към Бога.

По–дълбоко във философията на морала ще въвеждат специални въпроси за нравствения закон и съвестта като оценител на действията ни и съдия на несъвместимите ни с християнския морал постъпки. Ще бъдат поставени акценти към проблемите на индивидуалната нравственост и духовното усъвършенстване, свързани с проблема за любовта към себе си и към ближния.

В акспекта на бързо променящия се социален живот вниманието на учениците е целесъобразно да бъде насочено към ролята на здравото християнско семейство, на фона на кризата, обхванала много семейства, и отражението й върху нас.

Учебните програми не се ограничават само със знанията по т. н. образователни (традиционни) предмети, а включват и теми с актуално етическо съдържание. В този смисъл училището би трябвало да възпитава нравственост у всяко дете, проявяваща се на две нива – учащите да се развиват интелектуално и духовно, от една страна, а от друга – да участват добросъвестно в обществения живот. Така се възобнови единението между църква и школо, дали началото преди 178 години на светското образование в Стара Загора, с откриването на Светиниколското училище, чийто наследник е Шесто основно училище „Свети Никола“.

В крайна сметка Клубът по християнски ценности ще постигне успех, ако повдигне завесата към един реално съществуващ свят, където човекът е висша ценност, обител на доброжелателство и любов. И ако се разбере, че истината, която хората винаги търсят, се съдържа в онази разтворена книга от Иисус Христос, в рамките на една особено емблематична олтарна икона, където пише на църковно-славянски: „Аз съм пътят, истината и животът!“

Росица РАНЧЕВА