Обявиха Втори национален конкурс за авторска приказка 2019

Община Стара Загора, НЧ „Родина-1860“, Клуб „Млад писател“ и къща-музей „Гео Милев“ Стара Загора, обявяват Втори национален конкурс за авторска приказка 2019 на тема „Огненият змей, металните чудовища и човекът разум“.

І. Целта на конкурса е да провокира творческата мисъл и емоция у авторите и да търси и открива млади творци, които не са работили в този жанр.

ІІ. Условия за участие в конкурса

1.Конкурсът е отворен за всички желаещи автори без ограничение на възрастта, стига да са навършили 18 години.

2. Всеки автор може да участва с по ЕДНА творба до 4 страници А4, размер на шрифта 12, в белетристична литературната форма.

3. Авторите да са действителни носители на авторските права.

4. Всяко произведение трябва да бъде придружено с информация с трите имена на автора, дата и година на раждане, пощенски адрес, телефон, e-mail за контакти и по желание кратка творческа биография.

5. Творбите за участие в конкурса се изпращат на електронен адрес:

prikazka_konkurs2019@abv.bg, не по-късно от 2 май 2019г.

6. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

7. Всяка година журито определя различна тема за конкурса.

ІІІ. Награди

1. Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на официална

церемония на 19 май 2019г. /неделя/ в Стара Загора. Всички отличени ще бъдат

уведомени по и-мейл или телефон.

2. Всички участници в конкурса ще получат диплом за участие, а победителите и материални награди.

3. Приказките, които журито класира на първо, второ и трето място, ще бъдат

отпечатани в специално книжно издание. То ще бъде издадено до 6 месеца след обявяване на отличените. Те ще получат безплатно определен брой от

издадената книга.

  1. Класираният на първо място получава Призът на конкурса /авторска статуетка/, а тези на второ и трето място – плакети.

    5. С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.

6. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват

правото да ги публикуват и репродуцират с цел представяне и популяризиране на конкурса.

7. Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент,

подлежат на конкретно решение от страна на журито.

За информация: Стара Загора, Народно читалище „Родина-1860” ; тел: 042/ 626 900; 0887651129 и-мейл: rodina1860@abv.bg

Клуб „Млад писател” и-мейл: teen_stzagora@abv.bg тел: 0899425503