Бъдещи технолози по храните и напитките поканиха класната си за дама на бала им

На 2 април 2019 г., учениците от 12 „в“ клас , специалност „Технолози по храни и напитка“ при НПГВМ „Иван П. Павлов“ – гр. Стара Загора, поканиха класния си ръководител – Екатерина Русева да бъде тяхна „дама“ на бала им на 26 май 2019 г.

Те получиха заветното „ДА“ след малки изпитания. Госпожата следваше инструкции от пликове с писма, които класът й остави в различни части на училището.

Те я чакаха нетърпеливо пред сградата на гимназията с балони, конфети и пищна сценка, в която ученик от класа се бе облякъл като нея, за да й бъде двойник.

След последния плик г-жа Русева се озова в двора на училището, където я посрещна двойникът й. Те тръгнаха заедно към останалата част на класа, който изскочи „въоръжен“ с огромен плакат – покана. Започнаха да гърмят конфети, да се пускат балони във въздуха, да бликат възторжени възгласи.

Тази специална покана докара г-жа Екатерина Русева до сълзи от радост. Развълнувана, тя благодари на любимия си клас с откровението, че по-грандиозна, прекрасна и незабравима покана за бал не е получавала.

Денис Иванов