Започна Пролетната школа по музика и изкуства към Фондация М. Балкански, 2019 г.

Цъфналата магнолия и тази година традиционно посрещна участниците в Пролетната школа по музика и изкуства в базата на Фондация Миньо Балкански.

Школата е първото за годината от летните училища, които фондацията организира. Всяка седмица от ваканциите на децата се провеждат занимания по различни научни дисциплини, водени от световно известни преподаватели. Традиционно най-популярни сред тях са тези по забавна математика, физика, френски език, роботика, както и много други. Ежегодно се увеличава броят на школите и записаните участници в тях.

Условията, в които децата учат, почиват и се забавляват са прекрасни като природна даденост, леглова база и техническо обезпечаване, а учебният процес е уникален за страната. Мнозина от участниците посещават не само едно от училищата, и дори се записват за следващата година.

Школата цели опознаването на вълшебния свят на духовните потребности, и не търси превръщането на децата в музиканти за кратко време. По-скоро идеята е те да се превърнат от консуматори в ценители на най-висшите европейски и национални традиции, всеки да опита да изрази себе си, да навлезе в дълбините и същността на творческия процес, да се научи пълноценно да преживява естетическото удовлетворение, което изкуството поднася.

Ръководител на школата е Младен Станев, хоров диригент и музикант с богата концертна биография, а сред преподавателите са изтъкнати наши педагози, инструменталисти, певци, хореографи, които гостуват за да вдъхновят и просветят децата. Заниманията се провеждат в учебната база в с. Оряховица, като задължително се включва и посещение на спектакъл или репетиционен процес на Старозагорската опера. За социално слаби, но даровити и желаещи деца, има осигурени стипендии, покриващи разходите за участие в школата.