В Стара Загора – Национален семинар на училищата по изкуствата и културата

От 2 до 4 април 2019 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора с домакинството на  НУМСИ „Христина Морфова” ще се проведе научен семинар на тема: „Проблемите на професионалното образование в училищата по изкуствата и културата”. Участват представители на Министерството на културата и директори на училищата по изкуствата и културата. На 2 и 3 април с лекция по темите за приобщаващото образование и агресията в училище ще участва Татяна Предова – психолог и държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование”  на  Министерството на образованието и науката (МОН). В следващите дни ще бъдат обсъждани въпроси, свързани с професионалното образование в тези специализирани училища. В работата на семинара ще участват още и представителите на Министерството на културата Ралица Базайтова – главен експерт Отдел “Училища по изкуствата и културна интеграция“ и Румен Джуров – държавен експерт, Направление „Творческо поколение”.

Подобно събитие с национален характер не е имало в града отпреди повече от 10 години. Сега то е свързано и с отбелязване на 45-годишнината от създаването на Националното училище за музикалнн и сценични изкуства в Стара Загора. По този повод учители и ученици са подготвили интересна и разнообразна програма, част от която ще бъде представена и в залата на Регионалната библиотека.

Снежана Маринова