Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова подкрепя каузата на Центъра на “Алтернатива 55”

Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова подкрепя каузата на центъра за работа с деца с аутизъм “Алтернатива 55” Стара Загора в започналата днес национална кампания “България дарява” за създаване на програма за социализация и развитие на деца с аутизъм чрез труд.

„Категорично заставам зад каузата децата аутисти да развият различни способности и знания, да помогнем да бъдат социализирани, да разширим хоризонтите и мечтите им за едно по-добро бъдеще“, сподели Надежда Чакърова в навечерието на 2 април – Световен ден за информираност за аутизма.

Център „Алтернатива 55” Стара Загора работи с деца с ГРР-Аутизъм над 10 години. Чрез тази кауза стремежът е да се създаде устойчива Програма за ранно професионално насочване и обучение на децата от Центъра за социална рехабилитация и интеграция, която да е материално обезпечена и да бъде прилагана дългосрочно. Предвижда се реализиране на Програмата в 3 основни групи дейности, с над 30 деца, съобразени със специфичните възможности на децата:

1. Дейности, свързани с формиране на умения за готвене; шиене; гладене; отглеждане на цветя-които не само ще развият основни жизнени умения, но и могат да са основа за бъдеща професия.
2. Дейности, свързани с развиване на умения за работа със съвременни технически средства. Децата ще бъдат обучени за работа с фотоапарат, копирна техника и компютър.
3. Насочване към IT професии и знания. С програмата се цели разширяване на способностите на децата в областта.
Реализирането на дейностите ще се осъществява в специално оборудван кабинет, като пространството и оборудването са пригодени така, че да бъде гарантирано безопасното и успешно реализиране на програмата. Всяко дете ще работи с помощта и под прякото наблюдение на ангажирания с дейността специалист.

Банкова сметка за дарения:
IBAN BG88FINV91501215946698
BIC FINVBGSF
ПИБ АД Стара Загора