Програмиране с роботчето Finch – полезно и забавно!

На 21 март 2019 г. приключи десетдневното обучение по програмиране с Finch (малко роботче, а програмата, с която се управлява – достъпна за деца), с участието на десет ученици от две училища в град Раднево – Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и СУ „Гео Милев“. Обучението завърши с финално състезание, което премина през няколко етапа: управление на роботчето Финч през лабиринт, съставяне на програма за самостоятелно движение на роботчето между препятствия и изчертаване на фигури. Победителят беше определен, като се сумира най-краткото време за изпълнението на всички етапи.

На първо място се класира Момчил Пасков Пасков – 6а клас – Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ Раднево с резултат 29,92 секунди; на второ място е Валентино Михайлов Гатев – 6б клас – Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с резултат 47,22 секунди; на трето място е Александър Петков Колев – 5в клас – СУ „Гео Милев“ с резултат 49,74 секунди.

Победителят Момчил Пасков Пасков ще участва в пролетен лагер, финансиран по проекта,  от 3 април до 6 април 2019 г. в обучителната база на Министерството на труда и социалната политика, намираща се до Кремиковския манастир край София. За учениците, по подготвената програмата, на 4 и 5 април са предвидени обучения, игри, финално състезание, награди.

Обучението в периода 20 февруари – 31 март 2019 г. на 10 ученици от пети и шести клас от училища в град Раднево е по проект „Generation Code“ на Фондация “Глобални библиотеки – България”. Съвместна инициатива на Фондацията, Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора, Общинска библиотека „Алдин Алдинов” – Раднево, Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски” и Средно училище „Гео Милев” – Раднево. Финансирането е в рамките на грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ за осъществяване на дейности по програмиране. Целта е подкрепа, чрез която да се повиши общественият интерес към новите технологии, да насърчи младежите да усъвършенстват дигиталните си умения и да осъществяват своите идеи с помощта на програмирането. Обучението е подготвено и проведено от специалистите в Регионална библиотека ”Захарий Княжески” Дилян Бакалски – обучител, направление „Информационни технологии“ и Емил Гиргинов – методист. За осъществяването му допринася и Община Раднево чрез съдействието на Ралица Йорданова – гл. експерт в отдел „Култура“. Занятията преминават по предварително уточнена програма по темите: дигитални устройства и роботи; цветна мозайка; препятствия; измерване; лабиринти; танци; животни; рисуване.

Началото на проекта е през 2018 г. в Седмицата на програмирането, реализиран в над 50 населени места в страната. Успехът на занятията става причина проектът да получи бъдеща подкрепа и да разшири броя на участниците.

Снежана Маринова