Актуални проблеми на образованието обсъждат в Стара Загора

Шеста национална среща на общинските експерти по образование се провежда от 20 до 22 март 2019 г. в Стара Загора. Тя е организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) . Във форума участват над 150 представители на местната власт – експерти от общинските отдели „Образование”, председатели и членове на комисиите по образование в общинските съвети, представители на второстепенните разпоредители с общинския бюджет в образованието, заместник-кметове с ресор „Образование“, както и кметове и председатели на общински съвети.

Първият ден започна с посещение на гостите в Основно училище „Кирил Христов“ , Детска градина No10 „Светлина“ и Международния младежки център за запознаване с добрите им практики.

ОУ „Кирил Христов“ е едно от иновативните в България, което е модел на модерното училище. В него учениците подобряват своите резултати и критичното си мислене чрез иновативни методи на преподаване. Училището разполага с 32 класни стаи и кабинети, всички оборудвани с дигитална техника, с възможност за ползване на електронни учебници и директен интернет за всяка класна стая. То е първото старозагорско училище на 100% дигитализирано при това с финансиране от собствения си бюджет. Трябва да се отбележи още, че учениците учат сред високоестетически интериор и екстериор, съобразени с всички изисквания. Учениците и учителите са мотивирани да участват в олимпиади и конкурси и много често да ги печелят. Много е направено за патриотичното и екологичното възпитание, за спорта, за разгръщане на талантите на децата и пр.

Детска градина No 10 “Светлина“ отговаряйки на новата образователна политика и на по-високите изисквания на родителите, създаде модел на собствена програмна стратегия. Във възпитателния процес на децата педагозите са включили максимално семействата им. Те работят неформално с бабите в клуб „Баболандия“, с татковците и дядовците в клуб „Българан“, отделно с майките. С психолози ежегодно провеждат тренинги за родителите, организират им посещения на оперни представления и концерти. Родителите са неразделна част от детската градина, което се отразява изключително благотворно и на децата.

Международният младежки център за работа с деца и младежи в риск предлага сигурна и толерантна работна среда, която се основава на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията и правата на човека, без да се фокусира върху социалните и етническите различия между младите хора. Центърът осигурява участието на младежите, младежките организации и асоциации в развитието на техните програми. Работи за обмен на добри практики, национални и международни конференции, неформални обучения и работни срещи, клубове по интереси, занимания за свободното време.

Под надслов „Заедно за българските деца- ангажименти, отговорности, проблеми“, в късния следобед се проведе кръгла маса за споделяне на положителния опит на директори на училища, дирекциите за социално подпомагане и закрила на детето, неправителствени организации, Младежки общински съвет, омбудсмана на Стара Загора, началника на Регионалното управление на образованието и др.

Вторият ден – първа пролет- започна с емблематичен стих от Стойчо Стойчев, посветен на Стара Загора. С него домакина на форума зам.кмет Иванка Сотирова пожела на гостите добре дошли в града на поетите и липите:“„Радвам се, че сте тук и имаме възможност да обсъдим всички теми, които ни съпътстват в образованието и които във формат на професионална вещина могат да намерят решение“, каза Сотирова.

Пленарната сесия „Качествено образование за всяко дете -актуалните приоритети“, откри

Силвия Георгиева , изпълнителен директор на НСОРБ. – „Комплименти за организагторите!-каза тя.-Това, което вчера видяхме на терен показва, че когато налице са екипност, творчество и желание, нещата се случват по най-добрия начин. Благодарим за предложения положителен опит“.

Силвия Георгиева отбеляза, че Сдружението работи върху създаването на Национален фонд за подкрепа на общинските политики за преодоляване на демографската криза. Ще се иска държавата да дава толкова, колкото дават и общините. Работи се и по създаването на Стратегия за ранно детско развитие и Наредба за физическата среда в детските институции.

Лилия Христова, председател на Комисията на НСОРБ по образованието, младежта и спорта, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна посочи предизвикателствата пред образованието: незадоволителния обхват на децата , тромави процедури и неефективни санкции за родителите, които нямат респект от институциите. Предложенията на част от общините са родители, които не подлежат на финансови санкции да полагат обществено полезен труд; да има за тях забрана за напускане на страната; да се извежда детето от семейството. Различна е политиката към малките детски градини и към малките училища спрямо големите. Държавата трябва да се намеси. Проблемно е преминаването към едносменен режим на обучение. Следва да се разшири мрежата от професионални училища.

Г-жа Христова отправи благодарност към Министерство на образованието и науката (МОН), лично към министър Вълчев и към домакините за перфектната организация на събитието. „Очаровани сме от това, което видяхме в образователните институции, които посетихме предния ден“, заяви Лилия Христова.

Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката маркира актуалните задачи и проблеми пред образованието и отговори изчерпателно на заявените казуси. Тя подчерта, че в момента образованието е „отговорно“ за всички въпроси в обществото. Според нея проблем е, че в България във всички системи се случват важни неща, но все още не се постига интегриране между тях.

„Сега задачата е да съчетаем голямата визия на образованието за след 10 години с актуалните проблеми днес. В това отношение особено много разчитаме на общините, на тяхната гъвкавост“, каза зам.министърът.

Относно дейностите по обхвата на децата, политиката на МОН е припозната като важна и стратегическа. Броят на отпадналите деца се наблюдава от ЕС. От този проблем се интересуват и инвеститорите .

В тази посока предстоят промени в Закона за социалното подпомагане. Обсъжда се отнемането на социалните помощи за срок от 1 година. Помощите за първокласниците да се изплащат на два транша. Обвързване ще има и с наемане на общинско жилище. В събирането на глобите се включва НАП.

В същото време се разработват подкрепящи мерки. Осигурени са средства за подкрепа на ученик от социално слабо семейство; Плащане на таксата в детската градина; Разработва се нов проект за достъп към висшите училища на деца от социално слаби семейства.

На дневен ред е темата за решаване на възнагражденията на социалните и здравните работници в системата на образованието.

Относно детските градини предстои операция „Активно приобщаване“. Ще бъде обявена и Норвежка програма за осигуряване на средства за инфраструктурата. Има национална програма за плавен преход от семейството към детските градини. Предстои програма за дигитализация на детските градини.

Приоритет е професионалното образование. Има наредба, с която IT специалистите вече могат да влизат в паралелките и да преподават актуален материал, а преподавателите са стажуват 5 дни на преобучение.

За качественото образование на всяко дете говориха още Детелина Игнатова от Агенцията за социално подпомагане и Петър Ганев от Института по пазарна икономика. В дискусионния форум следобед се обсъжда финансирането на общинското образование, проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ и финансирането на извънкласните дейности.

В петък форумът продължава с паралелни форуми, свързани с професионалното образование и обучение: политики и практики за ориентиране към потребностите на пазара на труда и икономиката: прием, учебно съдържание, реализация на завършващите; Приобщаващо образование: политики и практики в подкрепа личностното развитие на децата и учениците.

Участниците в национална среща ще присъстват и на състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“, организирано от ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“.

Росица Ранчева