ГС „Алтернатива 55“ се включва в националната кампания „България дарява“

„С цел социализация и развитие на деца аутисти чрез труд, Гражданско сдружение (ГС) „Алтернатива 55” се включва в националната кампания “България дарява” . Това съобщи за dolap.bg председателят инж. Анастасия Василева. „Идеята на инициативата е ранното насочване към избор на подходяща професия на деца до 14 години, страдащи от аутизъм“.

Общоизвестно е, че у нас младите хора с увреждания много трудно намират работа. Крайно необходимо е и в България, както в много страни по света, да се създадат за тях условия макар и за почасова работа, за да се чувстват полезни, а да не живеят само от социални помощи. Затова е много важно да им помогнем рано да бъдат насочени към подходяща за тях професионална сфера – чрез информиране, обучение и подкрепа. ГС „Алтернатива 55” работи с деца с ГРР-аутизъм над 10 години. Чрез тази кауза се стреми да създаде устойчива Програма за ранно професионално насочване и обучение на децата от Центъра за социална рехабилитация и интеграция, който администрира. Целта е програмата да е материално обезпечена и да бъде прилагана дългосрочно. Предвижда се реализиране на Програмата в 3 основни групи дейности, с над 30 деца, съобразени със специфичните им възможности:
1. Дейности, свързани с формиране на умения за готвене; шиене; гладене; отглеждане на цветя-които не само ще развият основни жизнени умения, но и могат да са основа за бъдеща професия.
2. Дейности, свързани с развиване на умения за работа със съвременни технически средства. Децата ще бъдат обучени за работа с фотоапарат, копирна техника и компютър.
3. Насочване към IT професии. Известно е, че децата с Аспергер синдром на аутизъм, поради особеностите в мисленето си, са търсени за работа в IT сектора.

„С програмата искаме да затвърдим и разширим постигнатите добри резултати през миналата година с 3 деца, подпомогнати от ЗараЛаб (една от водещите IT компании в града) за насочването и подпомагането им за развитие в тази област, съобщи г-жа Василева. –
Реализирането на дейностите ще се осъществява в специално оборудван кабинет, като пространството и оборудването са пригодени така, че да бъде гарантирано безопасното и успешно реализиране на програмата. Всяко дете ще работи с помощта и под прякото наблюдение на ангажирания с дейността специалист.“

Банкова сметка:

IBAN BG88FINV91501215946698
BIC FINVBGSF
ПИБ АД Стара Загора

От 22 до 31 март 2019 г. за първи път у нас стартира националната инициатива „България дарява“, която обединява 115 каузи от цялата страна и различни сфери на живота. „България дарява“ популяризира и насърчава дарителството. Тя дава равен шанс на малки и големи граждански организации от цялата страна да представят своята кауза в безплатната платформа bulgariadariava.bg. На нея са регистрирани 115 каузи, които очакват щедростта и съпричастността на много хора от цялата страна.

Само така можем да покажем, че промяната е възможна и зависи от всички нас.

На сайта всеки може да избере една или повече каузи и да разбере как може да ги подкрепи. Няма малка или голяма подкрепа; всеки принос е безценен, защото когато се обединят много хора, всяка промяната може да бъде постигната.

В дарителската инициатива са включени каузи, които търсят и намират решения, променят човешки съдби и средата, в която живеем, в следните направления: образование и таланти, деца и младежи в риск, възрастни хора,

култура и изкуство,градска среда и местно развитие, социална подкрепа, спорт, технологии, човешки права, природа и околна среда. Каузите във всички тези направления са предварително селектирани, като организациите, които ги осъществяват, трябва да имат предишен опит, да са регистрирани като граждански сдружения в обществена полза и да са предоставили финансови отчети към Министерство на правосъдието, което гарантира прозрачността и професионализма им.

Инициатори на „България дарява“ са 12 организации, които вярват, че всеки от нас може да допринесе за по-добро развитие на нашето общество и средата, в която живеем:Български дарителски форум, Български център за нестопанско право, Български фонд на жените, фондация „Всause: в помощ на благотворителността“, Българско дружество за защита на птиците, Национална мрежа за децата, Център за приобщаващо образование, Международна награда на херцога на Единбург- България, фондация „Заслушай се“, „Светът на Мария“, WWF България и УНИЦЕФ.

От 22 до 31 март 2019 г., всеки, който влезе на www.bulgariadariava.bg и дари, ще допринесе за превръщането на България в едно по-добро място за живеене. Дарителството е акт на съпричастност и желание да промениш света около себе си заедно с хора, които споделят твоите ценности и визия за решаването на актуален обществен проблем.

Росица Ранчева