„Реалност и въображение“ е новата експозиция в Художествената галерия на Стара Загора

На 27 февруари 2019 г., в западната зала на Художествена галерия Стара Загора, се откри нова живописна експозиция под надслов „Реалност и въображение“. От фонда на Галерията са представени 31 творби от 27 автори, творили от 80-те години на 20 в. до наши дни. Идеята е да се открият в творбите онези пластове и степени на творческото въображение, които всеки от авторите носи и по някакъв свой личен начин изразява на платното. Друго, което ги обединява е човешкият образ, който присъства. Дали ще бъде малкото момче с колелото, което се е издигнало над земята (“Мечта“ Джамал Емурлов) или човекът, който е полетял в небесата, или автопортретът, от който излизат всякакви причудливи форми…

Сюжетите са различни. Някои от авторите търсят изворите на своето вдъхновение и въображение от традициите, от фолклора, от преданията. Ангел Васев например е представен с „Легенда за майстор Манол“. Румънският автор Никодим Сорин също навлиза във въображаемия свят на далечните митове и легенди. Друга сюжетна линия е детството, което е дълбок извор, към който авторите винаги се връщат. Има и един копнеж по неизвестното и недостижимото, който винаги всеки носи у себе си.

Посетителите на новата експозиция ще се срещнат с изкуството на Валентин Дончевски и Димо Генов, Янаки Кавръков, Татяна Полихронова и Ботьо Ботев, Цветан Колев, Георги Динев, Самуил Сеферов, Румен Гаргов, Йордан Парушев и др.

Пред препълнения с публика салон директорът проф. д-р Марин Добрев каза: „Тази вечер ни събира една от най-вечните теми в изкуствата, еднакво вализда на за музика, театър, поезия, изобразително изкуство – „Реалност и въображение“. Всяка епоха, общност, поколение носят в себе си усещането за реалността, но и отвъд нея. Докъде и как се простира нашето въображение, онова което дава смисъл на изобразителното изкуство. Едно е ясно, че без въображение не може да съществува изобразителното изкуство.

На тази тема е посветена изложбата, която ви предлагаме и то на относително малък отрязък от времето. Малко са и примерите поради липса на достатъчно пространство, за да се илюстрира накъде лети въображението на нашего брата художника – дали в цвят, дали в асоциации, дали в друго измерение, свързано със светлината, с пространството и пр.“

Проф. Добрев уточни, че още от миналата година като идея, изложбата е оформена, а в последствие и реализирана от младия и много талантлив художник, уредник в Галерията Пламен Кирилов, за което искрено го поздрави.

Поради дълбочината и естетиката на есето, с което Пламен Кирилов представи „Реалност и въображение“, публикуваме текста без редакторска намеса:

„Тази изложба би могло да се разглежда като събирателен образ на различните проявления и посоки на творческото въображение. Разбира се, правим опит да се открие онази невидима страна, която всяка творба съдържа. От тук започва едно пътуване през реалните пространства, където мечтата, споменът, копнежът срещат въображението, за да открият личните състояния и емоции, които всеки от авторите носи. Онази преобразена реалност, населила платната около нас. Онази взаимна свързаност на въображението с действителността, които ни откриват картините. Въображението, което се явява като възможност да проектираш, да градиш пространства и да откриваш нови такива за себе си и останалите, посредством личното творчество. Като поток от мисли и идеи, който преминава през реалността, за да вземе част от нея и да създаде своя. Свой собствен образ.

И може би от тази зависимост между реален и въображаем момент е магията, която носи изложбата. Изпълнена с личния прочит на реалността, пред нас се откриват различните тълкования, в които се преплитат по особен начин традициите и фолклорът. Оживяват образите от преданията, опоетизираният спомен от детството, където магията на въображението превръща мечтата на момчето в реален полет. Можем да открием онзи копнеж по недостижимото, както и спомените във времето, които носим за преживявания и места, останали в нашето съзнание.

Онази изначална действителност, заложена в картините, която преминала през светогледа на автора, ни открива личните преживявания и фантазии, сложни приказни светове, в които се пренасяме. Едно съпреживяване, възможност и опит да се докоснем до онзи творчески свят на въображението, изпълнено с пластични образи, символи и знаци, които може би ще разчетем.

И още нещо – присъствието на човешкия образ в творбите. Понякога той изпълва центъра на творбите или е зареян сред небесното пространство, или се явява като силует, вграден сред спомени и символи на времето. Друг път го откриваме като наблюдава от своя бряг фантастичните проекции, които въображението е построило или прегърнал чергата към небето, вече се е отправил към друго измерение. Той, човешкият образ, населява този въображаем свят по един или друг начин като част от него.

Надявам се, че всеки който разгледа изложбата, ще усети сериозната игра на въображението, както и творческото откровение, които творбите носят в нея“.

Изложбата уважи зам.-кметът на Община Стара Загора Иванка Сотирова. Диана Атанасова началник на отдел „Култура“ при Общината поздрави специално Пламен Кирилов за прекрасно експонираната изложба, но и „за това невероятно въздействащо, красиво, поетично и много съкровено есе, с което ни въведе в „Реалност и въображение“. Тя благодари на екипа на Галерията за предлагането на високо художествени продукти, които обогатяват културния живот на града и региона.

Изложбата може да се разгледа до 23 март 2019 г.

Росица Ранчева