Национален семинар на Сдружение на директорите в средното образование в Стара Загора

От 6 до 8 март Сдружение на директорите в средното образование /СДСОРБ/  в Република България организира в Стара Загора в хотел „Верея“ Национален квалификационен семинар за директори на училища и детски градини. Темата на семината е „Качественото образование-гарант за задържане на децата в образователната система“. Ще бъдат засегнати теми като – перспективи за качествено образование, повишаване правната  култура на директорите от училища и детски градини, ефективни техники за комуникация с родителите и др.

Семинарът ще бъде открит от председателя на СДСОРБ Асен Александров и   от зам. министър на МОН инж. Таня Михайлова. В първия ден проф.И. Илчев ще представи  проект: „Център за върхови постижения Наследство БГ“. В темите във втория ден ще бъдат представени гледни точки към „Качественото образование- реалност и перспективи“,  „Ефективни техники за комуникация с родителите“ , „Правна култура на директорите“. Участниците в семинара ще работят в 3 секции по интереси : добри практики в детските градини в приобщаващо образование, добри практики в дигитализация в училищата  и практическо решаване на правни казуси. Семинарът ще приключи на 8 март преди обяд с обобщаване на резултатите.

Домакинството на форума се координира от  Любка Иванова, директор на Детска градина „Райна Княгиня“, която е Председател на Сдружение на директорите в средното образование в Р България за Ст. Загора.