Наградиха участниците в конкурс за мартеници в Стара Загора

В залата на Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) днес  бе открита изложба на участниците в конкурса „Баба Марта бързала, мартенички вързала”, организиран от Община Стара Загора и ЦПЛР. Бяха наградени и най-добре представилите се индивидуални и колективни участници.

„Повече от 20 години правим този конкурс. Всички знаем, че щастие и късмет носи онази мартеница, която ти е подарена“, каза Искра Иванова, ръководител на Центъра. Тя припомни различните обичаи за правене на мартеници в отделните региони в страната.

„Благодаря за тази красива изложба. Хубаво е да се връщаме към нашите корени, да ги пазим и да възпитаваме децата в нашите традиции“, сподели Соня Дъкова, главен експерт в отдел „Образование“ в Община Стара Загора.

В Центъра са получени над 250 мартеници. Тази година в конкурса са се включили 24 детски градини, две институции –  „Алтернатива55” и Център за специална образователна подкрепа и 20 училища, Детска ясла  „Кокиче” от Община Стара Загора, училища и детски градини от Гълъбово и с. Енина, община Казанлък.

Комисия в състав:  Юлия Славова  – художник, Тошо Стефанов- художник и Слави Славов   –  художник, е оценила получените мартеници на участващите.

С колективни награди бяха отличени 42 детски градини, училища и институции, а 66 деца получиха грамоти и индивидуални награди.