Меката на ветеринарното образование е ВМФ Стара Загора

На 12 февруари 2019 г. , на церемония в НДК – София, беше обявена рейтинговата класация на висшите училища в България за 2018 г. Ветеринарномедицинският факултет (ВМФ) при Тракийския университет – Стара Загора е на първо място.

„Нашите високи резултати се дължат на убедителните ни позиции, които имаме в професионално направление „Ветеринарна медицина“ по отношение на всички показатели, свързани с учебната дейност“. Това заяви за dolap.bg деканът на факултета проф.д-р Михни Люцканов. „На първо място ние сме призвани да създаваме кадри – ветеринарни лекари и по всички показатели, определящи този критерии – учебно-преподавателска дейност, категорично сме на първо място. На водещи позиции, също категорично сме и по показателите, свързани с научно- изследователската дейност. Това са брой публикации в научни издания. Особено се цени броят на публикациите в индексирани списания с емпакт фактори, в каквито имаме достатъчно добро участие. Всяка година нашите преподаватели организират и участват в международни научни форуми и т.н. Тук трябва да спомена и международното ни партньорство, което е изключително важно. От много години изключително си партнираме с Ветеринарния университет в Хановър, Германия. Ползотворни са контактите ни с факултетите в Гицен, Германия, Будапеща, Унгария, с турските ветеринарни факултети в Бурса, Анкара, Истанбул и др., в Букурещ и Темишуара,Румъния, Кошице и Бърно, Мурсия, Испания, Ултрех, Холандия, в Берн, Швейцария, в Париж и др. Сравнително нови са връзките ни с Казахстан, с Узбекистан и др. Преди дни беше подписан договор за сътрудничество и приятелство между нашия факултет и факултета по ветеринарна медицина в Сеул, Южна Корея. Приятно ми е да отбележа, че от европейските факултети те са предпочели нашия и от Будапеща.

Т.е. за това второ, особено важно направление, имаме достатъчно отвоювани високи резултати, които да гарантират заемането на такава позиция“.

Деканът припомни, че в рейтинга като компонент участва и оценката, която е получена по време на програмна или институционална акредитация, която се извършва от Националната агенция за оценяване и акредитация. При последната акредитация ВМФ- Стара Загора има оценка 9. 56 при възможна 10. Акредитацията важи за 6-годишен период, който изтича в края на тази година и трябва да се защити отново тази висока оценка.

През 2015 г., пръв в страната и засега единствен, ВМФ получи и европейска акредитация. Тя важи също до края на 2019 г. В този смисъл, още през м. май т.г. предстои редовна визита на експерти по висшето ветеринарно образование. Целта е да преценят как най-добрият български факултет се справя с новите критерии пред европейското ветеринарно образование, приети през 2016 г. от Европейския експертен комитет за ветеринарно образование.

За да поддържат и надграждат европейското ниво на ВМФ е усъвършенстван и приет съвсем нов учебен план, който е съобразен с единните държавни изисквания за придобиване на образователна и квалификационна степен „Магистър ветеринарен лекар“. Учебният план е напълно осъвременен, по-мобилен и актуален, насочен към онова, което България и Европа изискват в политиката на ветеринарната медицина. Европа разчита за в бъдеще на електронните форми на обучение. На повече дигитализация на образователния процес, нещо което в областта на ветеринарната медицина не се постига толкова лесно. Сега се работи за създаване на виртуални клиники и лаборатории, където да се показват различни алтернативни възможности за решение на един и същи казус. За съжаление постиженията в тази посока са все в условията на перманентен финансов недоимък.

През последните осем години, през които съм избран за декан, заедно с колегите, насочвахме усилията си предимно към подобряване на научната инфраструктура: преоборудване на съществуващите катедри и клиники със съвременна диагностична и лечебна техника, със съвременна апаратура за презентиране на резултати и данни пред студентите, гарантираща участието и ангажирането им в образователния процес. Това беше смисълът на нашата политика. И затова мисля ,че развитието на материално-техническата база и главно на научната инфраструктура, резултираха във високата национална и международна класации. Не е тайна, че ние се съизмерваме от много години със сродните ни университети в Европа“, обясни проф. Люцканов..

Според него, обаче,основният капитал са хората. От 112 преподаватели над 98% са на основен трудов договор. Т.е. налице е стабилен, постоянен академичен състав с много добра вътрешна структура. ВМФ има 19 професори, 16 от които са доктори на науките. 38 са доцентите, доктори по ветеринарна медицина. Има много добър асистентски състав, въпреки кризата, която се очертава през последните 3-4 г. във връзка с ниското заплащане изобщо в системата на висшето образование.

За изминалите 95 години във ВМФ са се дипломирали над 14500 ветеринарни лекари. В главната книга се вписват номера към 17000 приети и записани студенти. През 60-70 -те години на 20 в. тук са получили висше образование над 400 ветеринарни лекари, които са негови посланици в 56 страни на Европа, Азия, Африка и Америка. През последните четири години са въведени магистърски програми за обучаване на английски език на над 100 души от 19 страни. В момента се обучават над 800 студенти в шестте курса на факултета първенец.

Росица Ранчева